Ympäristö ja vastuullisuus

Teknologiateollisuuden tuotteilla ja teknologioilla vaikutetaan keskeisesti ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset ovat usein edelläkävijöitä kehitettäessä kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä ja toimintatapoja.

Ilmastonmuutos ja ympäristöhaasteet on voitettava globaalisti ja yritysten innovaatioilla on tässä ratkaiseva rooli. 

  • Ympäristöosaaminen on suomalaisen teknologiateollisuuden valttikortti. Kiertotaloutta pitää edistää poistamalla esteitä ja luomalla kannustimia esimerkiksi investointien tukemiseen sekä kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen lisäämiseksi. Suomen tulee edistää globaaleja sopimuksia, esimerkiksi edistämällä toimenpiteitä hiilen globaalin hinnoittelun saamiseksi.​
    • Poistetaan esteitä sivuvirtojen kierrätykseltä, esimerkiksi luomalla kriteereitä jätteen olon päättymiseen. Varmistetaan kansallisen materiaalitehokkuusohjelman jatko ja rahoitus. Edistetään aktiivisesti EU:n toimenpiteitä kiertotalouden esteiden poistamiseksi.
  • Kevennetään yritysten hallinnollista taakkaa. Sujuvoitetaan ja digitalisoidaan lupia sekä raportointia. Kokonaistavoitteena tulee olla luvan saaminen nopeammin ja sujuvammin.
    • Tehdään pitkän aikavälin visio yhden luukun digitaaliselle investointiluvalle. Vision avulla toteutetaan uudistusta, jossa laajennetaan sujuvoittaminen ympäristöllisistä luvista kaikkiin muihinkin teollisuutta koskeviin lupiin, raportointiin sekä muuhun tiedonkeruuseen. Asetetaan tavoitteeksi luvituksen yhdistäminen yhteen luukkuun.