Kestävää kasvua kiertotaloudesta

Kiertotalous on ratkaisu globaaliin resurssiniukkuuteen. Uudenlaiset liiketoimintamallit sekä digitalisaatio tarjoavat mahdollisuuden kestävälle kasvulle.

Kiertotalousajattelu on pitkällä suomalaisessa teknologiateollisuudessa. Prosessit suunnitellaan siten, että hukkaa ei synny ja tuotteet ja materiaalit sekä niiden arvo säilyvät tai jopa kasvavat kierrossa. Kierrätettävät materiaalit ja raaka-aineet korvaavat luonnosta saatavat uudet raaka-aineet.

Kiertotalous lähtee tuotesuunnittelusta. Pitkäikäiset tuotteet on voitava pitää kierrossa koko niiden elinkaaren ajan. Kemikaalilainsäädäntöä tulee kehittää niin, että se huomioi todellisen riskin eikä estä turvallisia kiertoja. Jätehierarkian tulisi tunnustaa eri materiaalivirtojen kierrätettävyys ja huomioida niin uudelleenkäyttö kuin energiana hyödyntäminen nykyistä paremmin. Pitkät globaalit toimitusketjut edellyttävät tiedonhallinnan osalta globaaleja ratkaisuja.

Keskeiset tavoitteet:

  • Säädösten tulee tukea tuotteiden pitkää elinkaarta. Säädökset eivät saa estää pitkäikäisten investointituotteiden päivittämistä, uudelleenvalmistusta tai korjausta. Varaosien saatavuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä elinkaaren pidentämisessä.
  • Materiaali- ja tuotetiedon hallintaan tarvitaan vapaaehtoisia globaaleja standardeja sekä digitaalisia ratkaisuja.
  • Kemikaalirajoitusten tulee perustua todelliseen riskiin. Kiinteiden metalliseosten luokittelua tulee kehittää niin, että se huomioi todellisen riskin.
  • Kiertotalous edellyttää toimivia sisämarkkinoita. End of Waste –kriteerit tulee mm. harmonisoinnin kautta saada nykyistä laajemmin käyttöön.

Teknologiateollisuus ja Sitra toteuttavat Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuuteen -ohjelman vuonna 2018.