Yritysesimerkkejä

Teknologiateollisuuden tuotteilla ja teknologioilla vaikutetaan keskeisesti ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset ovat usein edelläkävijöitä kehitettäessä kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä ja toimintatapoja.

Esimerkiksi kiertotalous on pitkällä suomalaisessa teknologiateollisuudessa. Prosessit suunnitellaan siten, että hukkaa ei synny ja tuotteet ja materiaalit sekä niiden arvo säilyvät tai jopa kasvavat kierrossa. Kierrätettävät materiaalit ja raaka-aineet korvaavat luonnosta saatavat uudet raaka-aineet.

 

Yrityscaseja
Johnson Controls Finlandin lämpöpumput
Landis+Gyrin sähkövarasto takaa tehon
ABB:ltä älyverkkoteknologiaa
Outoteciltä ratkaisuja jätevesien käsittelyyn
Wärtsilältä aurinkovoimaloita
Enstolta teknologiaa aurinkofarmeihin
Energia- ja resurssitehokkuus kannattaa (Helvar ja Boliden)
Sarlin optimoi paineilman ja energian käytön
Teknoware pienensi hiilijalanjälkeään
Outokummun energiatehokas tuotantoketju
Pemamek mukana energiansäästötalkoissa
Meriteollisuuden yhteinen ResponSea-sitoumus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiertotalous:

Kiertotalous ja tuotepolitiikka - hyvät käytännöt
Päivitetty:
22.3.2016, 12:33

Teknologiateollisuuden toimesta tehtiin selvitys, jonka tavoitteena oli kartoittaa, miten kiertotalouden tavoitteet näkyvät suomalaisyritysten tuotepolitiikassa. Mukaan valittiin kymmenen alansa johtavaa yritystä Teknologiateollisuuden päätoimialoilta. Haastattelujen ja muun materiaalin pohjalta arvioitiin kiertotalouden periaatteiden ja tavoitteiden toteutumista yrityksissä kokonaisuutena. Tästä laajemmasta aineistosta valittiin kunkin yrityksen osalta yksi näkökulma, joka kuvattiin tarkemmin yrityskohtaisessa case-esimerkissä.

Yritysesimerkit on kuvattu tarkemmin alla.

ABB kehittää energiatehokkaita tuotteita
Päivitetty:
11.4.2016, 11:21

ABB kehittää energiatehokkaita tuotteita, kuten sähkömoottoreita. Niiden energiatehokkuudella on suuri merkitys, sillä arvioiden mukaan moottorien osuus globaalista sähkökulutuksesta on 28 prosenttia. Energiatehokkuuden ohella ABB:n tuotteet on suunniteltu myös kestämään pitkään. Pitkä käyttöikä varmistetaan myös tehokkaan ylläpidon ja huollon avulla. Tuotteiden elinikä voi olla jopa 25 – 30 vuotta. Modulaarisuus on tuotesuunnittelun keskeinen periaate: modulaariset tuotteet on helpompi päivittää, niiden avulla on myös helpompi toteuttaa asiakkaan tarpeisiin optimaalinen ratkaisu. ABB tarjoaa myös runsaasti erilaisia tuotteiden elinkaarenhallinnan palveluita eri tuoteryhmilleen. Asiakkaan laitteet voidaan kunnostaa ja päivittää uutta vastaaviksi, tai ne kierrätetään ympäristöä säästäen. Asiakkaille on tarjolla mm. ennakoivaa huoltoa ja mittatilauksena valmistettavia varaosia. Uutta palveluinnovaatiota edustaa myös moottorihotelli, joka auttaa asiakasta optimoimaan moottorien ja generaattoreiden hankintoja.

 

Lisätietoa:

 

Abloy hyödyntää kaikki raaka-aineet
Päivitetty:
17.3.2016, 11:39

Abloy on asettanut tiukan tavoitteen, että yhtiön tuotantoprosessista ei päädy mitään raaka-aineita jätteinä kaatopaikalle. Jos prosessissa syntynyt jäte ei kelpaa kierrätykseen, se käytetään energiana. Abloy myös optimoi prosessissa käytettävät pinnoitemateriaalit. Tuotantoprosessissa käytettävät kemikaalit vaihdetaan säännöllisesti ottaen huomioon laatu- ja ympäristökriteerit. Orgaanisia liuotteita ja pesuaineita käytetään hallitusti prosessissa. Vaaralliset jätteet hävitetään turvallisesti Ekokemin laitoksessa.

 

 

LISÄTIETOA:

AGCO Power tehdaskunnostaa moottoreita
Päivitetty:
16.3.2016, 15:13

AGCO Power on tehdaskunnostanut moottoreita jo lähes puolen vuosisadan ajan. Sodan jälkeen maassa oli pulaa kaikesta, joten materiaalit piti hyödyntää tarkasti. Moottoreiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota niiden kestävyyteen ja korjattavuuteen. Moottorit piti pystyä korjaamaan myös kenttäolosuhteissa, jotta käyttökatkokset jäivät lyhyiksi. Modularisointi ja standardointi ovat olleet keskeisiä ohjenuoria suunnittelussa. AGCO Power ryhtyi jo 1990-luvulla käyttämään samoja osia eri tuotteissa. Moottoreiden uudelleenvalmistus on osoittautunut kilpailukykyiseksi ratkaisuksi niin asiakkaan, jälleenmyyjän kuin AGCO Powerinkin kannalta. Jatkuvan tuotekehityksen ansiosta tehdaskunnostettu moottori on usein jopa parempi kuin alkuperäinen malli.

LISÄTIETOA:

Konecranesin etävalvonta ja analytiikka tehostavat huoltoa
Päivitetty:
4.3.2016, 14:51

Konecranes pyrkii pidentämään tuotteiden elinkaarta tehokkaan huolto- ja ylläpitotoiminnan avulla. Etävalvonta ja kehittynyt analytiikka auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Teollisen internetin avulla Konecranes seuraa tarkasti laitteiden käyttöä ja kuntoa, mikä mahdollistaan ennakoivat huoltotoimenpiteet, jotka pohjautuvat todelliseen dataan. Yhtiö valmistaa itse varaosia omiin ja muiden valmistajien laitteisiin. Konecranes tarjoaa  tehdaskunnostettuja varaosia, joiden ansiosta tuotteiden elinikä pitenee. Analytiikka mahdollistaa myös sen, että asiakkaalle voidaan tarjota optimaalinen laitteisto – ei liian suurta tai liian pientä laitetta.

LISÄTIETOA:

LEDIL valaisee ympäristöystävällisesti
Päivitetty:
25.10.2016, 13:19

Ledil on suurteho-ledien optiikan ja heijastimien suunnittelun ja valmistuksen ammattilainen. Tuotteiden valmistuksen hoitavat sopimusvalmistajat Suomessa ja Kiinassa. Ledilin tuotteilla on tärkeä rooli, kun valaistusta muutetaan ympäristöystävälliseksi, ja sitä kautta vähennetään ilmastopäästöjä.

Kiertotalous on mukana Ledilin tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Materiaalit valitaan ensisijaisesti toiminnallisuuden ja kestävyyden perusteella. Ledil kehittää aktiivisesti tuotantoaan ja tuotesuunnitteluaan vähentääkseen materiaalien kulutusta.

Ledilin optisilla kompontenteilla on erittäin pitkä elinikä. Toiminnan alusta lähtien Ledil on suunnitellut modulaarisia tuotteita, joiden ansiosta asiakkaat voivat vaihtaa Ledilin komponentit ilman, että joutuvat vaihtamaan koko valaisinta. Osat ovat myös keskenään vaihtokelpoisia saman tuoteperheen sisällä. Modulaarisen rakenteen ansiosta tuotannossa voidaan käyttää samoja laitteita eri tuotteiden valmistukseen.  Korkealaatuinen optiikka säästää myös energiaa: Ledilin optiikalla asiakkaat voivat vähentää energiankulutustaan.

Ledil hoitaa tehokkaasti myös kierrätyksen. Tuotannossa syntyvä muovijäte hyödynnetään muiden muovituotteiden valmistuksessa. Optiikassa ei uusiomateriaalia voi käyttää korkeiden laatuvaatimusten takia. Eri tuotteille käytetään samanlaisia, kierrätysmuovista tehtyjä pakkauksia. Kaikki tuotannon jätteet hyödynnetään joko raaka-aineena tai energiana. Koneiden voiteluöljytkin kierrätetään.

Tulevaisuudessa Ledilin asiakkaat tarjoavat yhä useammin valaistusta palveluna. Ledil auttaa asiakkaitaan tekemään valaistuksesta älykkäämpää opastamalla heitä, miten käyttää optiikkaa optimaalisella tavalla.
 

LISÄTIETOA:

Nokia parantaa verkkojen resurssitehokkuutta
Päivitetty:
29.3.2016, 10:25

Nokia Global Asset Recovery –palvelu tarjoaa operaattoreille kustannustehokkaan tavan verkkojen resurssitehokkuutta parantamiseen ja verkkojen uudistamiseen. Nokia hoitaa verkkojen uudistusten tai laajennusten yhteydessä asiakkaalta palautuvien laitteiden kunnostuksen, etsii niille sopivia uudelleenkäyttökohteita tai hoitaa käytöstä poistuvien laitteiden kierrätyksen. Asiakas saa näin hoidettua käytöstä poistuvat laitteet kansainvälisten ympäristösopimusten mukaisesta pienentäen samalla käyttö- ja investointimenoja.

Nokia edistää kiertotaloutta vähentämällä verkkolaitteiden materiaalin- ja energiankulutusta. Fyysisesti pienemmät laitteet tarvitsevat vähemmän tilaan teleoperaattoreiden konesaleissa tai radiomastoissa. Entistä suurempi osa prosessoinnista tapahtuu pilvessä, jolloin verkkolaitteissa ei tarvita yhtä paljon suorituskykyä. Nokia pyrkii myös aktiivisesti vähentää verkkolaitteiden sähkökulutusta, koska sähkön osuus operaattoreiden käyttökustannuksista on huomattava. Nokian tavoitteena on nostaa verkkojen suorituskykyä lisäämättä energiankulutusta.

LISÄTIETOA:

Outotec auttaa vähentämään energiankulutusta
Päivitetty:
18.11.2016, 14:07

Outotec tarjoaa teknologiaratkaisuja sekä palveluita asiakkaidensa prosessien ja laitosten elinkaaren eri vaiheissa. Yhtiöllä on kaksi liiketoimintayksikköä, joista toinen keskittyy mineraalien ja metallien rikastusratkaisuihin, ja toinen tarjoaa ratkaisuja metallinjalostukseen, uusiutuvan energian tuotantoon ja teollisuusvesien hallintaan.

Outotec lähestyy kiertotaloutta hieman eri kulmasta kuin monet muut yritykset: painopiste on yhtiön tuotteiden ja palveluiden vaikutuksessa Outotecin asiakkaiden liiketoimintaan. Yhtiön asiakkaille tärkeitä asioita ovat esimerkiksi elinkaarenaikaiset kustannukset, prosessien tehokkuus  ja energiankulutus CO2-päästöihin suhteutettuna. Pitkän elinkaaren tuotteiden maailmassa on tärkeämpää keskittyä käytönaikaisiin vaikutuksiin kuin tuotantovaiheeseen.

Outotecin merkittävin anti kiertotaloudelle on yhtiön metallin ja energian tuotantoon toimittamat resurssitehokkaat ratkaisut. Resurssitehokkuus on kiertotalouden keskeinen kulmakivi.

Outotec auttaa asiakkaitaan pitämään laitteensa toimintakuntoisina pidempään tarjoamalla huolto- ja ylläpitopalveluita sekä varaosia. Asiakkailla on myös mahdollisuus ulkoistaa huoltotoiminnot Outotecille. Tehokkaan huoltotoiminnan ansiosta käyttökatkot pystytään pitämään lyhyinä. Samoin vikatilanteiden ja suunnittelemattomien huoltokatkosten määrä pienenee. Laitteita myös modernisoidaan joko uusimalla kuluneita osia tai päivittämällä laitteita uudempiin. Tulevaisuudessa Outotec tulee tarjoamaan koneiden ja laitteiden ohella asiakkailleen myös applikaatioita, tuotannonohjausjärjestelmiä ja analytiikkaa. Outotecin tuotteet edustavat modulaarista suunnittelua, ja ne ovat myös helposti vaihdettavissa ja kierrätettävissä.

 

LISÄTIETOA:

SSAB:n erikoisteräksillä tuotteista tulee kevyempiä ja kestävämpiä
Päivitetty:
17.3.2016, 10:12

SSAB kehittää erikoisteräksiä, joiden avulla heidän asiakkaansa voivat tehdä kevyempiä ja kestävämpiä tuotteita. Kiertotalous on vahvasti mukana myös terästeollisuudessa, kierrätysteräksen osuus tuotannossa on korkea. Teräs on itse asiassa ihanteellinen materiaali kiertotalouden kannalta, koska sitä voidaan käyttää yhä uudelleen ja uudelleen. Myös teolliset symbioosit ovat tärkeässä roolissa SSAB:n toiminnassa. Yhtiö on käynyt läpi yhdessä kumppaneidensa kanssa, millaisia sivutuotteita arvoverkoston eri toimijoilla syntyy ja miten niitä voitaisiin hyödyntää. Kierrätysraaka-aineen käyttö edellyttää huolellisia tarkastuksia ja tehokasta laadunvalvontaa: pitää tietää mitä ostaa, kun käyttää kierrätysmateriaaleja.

LISÄTIETOA:

Suunnon tuotteiden modulaarinen rakenne helpottaa korjaamista
Päivitetty:
17.3.2016, 12:45

Suunto kehittää laitteita, joita ihmiset haluavat ja voivat  käyttää pitkään. Kestävyys ja korjattavuus ovat Suunnon tuotteiden keskeisiä ominaisuuksia. Osoituksena kestävyydestä on Suunnon tarjoama kahden vuoden takuu. Yhtiön palvelulupauksen mukaan tuotteet korjataan seitsemän arkipäivän kuluessa. Korjaamista helpottaa tuotteiden modulaarinen rakenne. Uusimmissa Suunnon laitteissa käyttäjät voivat itse päivittää laitteen ja ladata uusia ohjelmistoja. Käyttäjät kiintyvät laitteisiinsa, joiden kanssa on koettu paljon luonnossa ja veden alla. Siksi tuotteiden pitkä elinikä on tärkeää Suunnon asiakkaille.

 

LISÄTIETOA:

Valmet: jakamistaloutta teollisuudessa
Päivitetty:
31.3.2017, 12:30

Modulaarisuus tuo tehokkuutta ja joustavuutta

Valmetin uusi OptiConcept M –paperikonekonsepti säästää jopa 30 % energiaa ja vettä perinteisiin paperikoneisiin verrattuna. Laitteen pienempi koko tuo materiaalisäästöjä ja vähentää jopa 40 prosenttia hallitilan tarvetta. Koneessa yhdistyy standardointi ja modulaarinen räätälöinti, minkä ansiosta OptiConcept M on joustavasti muutettavissa uuteen käyttöön. Paperikoneen helppo huollettavuus lyhentää käyttökatkoksia ja nostaa tuottavuutta. Modulaarisen arkkitehtuurinsa ansiosta kone on nopeampi koota ja purkaa.  Kohtuullisin investoinnein OptiConcept M voidaan nopeasti muuttaa toiseen käyttötarkoitukseen. Kaikissa OptiConcept M –perheen paperikoneissa on sama perusrakenne, mikä pienentää valmistuskustannuksia.

Jakamistaloutta teollisuudessa

Valmetilla on 16 teknologia- ja pilotointikeskusta eri puolilla maailmaa. Ne muistuttavat oikeita tehtaita ja laitoksia, mutta pienemmässä mittakaavassa. Myös Valmetin asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää teknologiakeskuksia. Asiakkaat voivat testata uusia prosesseja, teknologioita ja raaka-aineita todellisessa ympäristössä häiritsemättä omaa tuotantoaan. Jakamalla tutkimus- ja testauslaitoksiaan Valmet on pystynyt nostamaan T&K-infrastruktuurin käyttöastetta. Jakamistaloudesta hyötyvät sekä Valmet että asiakkaat.

LISÄTIETOA:

Valtra tehdaskunnostaa vaihteistoja
Päivitetty:
17.3.2016, 13:11

Valtra kehittää, valmistaa ja huoltaa traktoreita, jotka tunnetaan luotettavuudestaan ja kestävyydestään. Vaihteistojen tehdaskunnostus on yksi Valtran keino pidentää tuotteiden käyttöikää. Tehdastakunnostettu vaihteisto on uutta vastaava, sillä on tehtaan takuu ja sen hinta on noin 60 prosenttia uuden vaihteiston hinnasta. Hinnan ohella Valtran loppuasiakas hyötyy siitä, että käyttökatkos jää huollon takia lyhyemmäksi kuin perinteisessä korjaamovaihtoehdossa. Myös kustannukset on helpommin ennustettavissa. Valtran tehdaskunnosta tukee myös omassa hallussa oleva tuotanto. Tehdaskunnostuksesta saadaan myös arvokasta tietoa tuotekehityksen käyttöön. Tehdaskunnostus on Valtralle kannattavaa ja kasvavaa liiketoimintaa.

LISÄTIETOA:

Wärtsilä: ennakoivaa huoltotoimintaa
Päivitetty:
24.3.2016, 10:05

Wärtsilä on johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tulee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä pyrkii maksimoimaan alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden. Ennakoivan huoltotoiminnan avulla Wärtsilä auttaa asiakkaitaan optimoimaan järjestelmiensä käytettävyyden ja tuottavuuden. Ennakoinnin ansiosta huoltotoimenpiteitä tehdään vain silloin, kun niille on todellista tarvetta. Ennakoivan huollon tuottama analytiikka tarjoaa myös arvokasta tietoa tuotekehitykselle. Wärtsilä tarjoaa myös tehdaskunnostettuja laitteistoja sekä moottoreiden modernisointia. Modulaarisuuden ansiosta asiakkaat voivat lisätä kapasiteettia pienemmissä portaissa, mikä auttaa optimoimaan investoinnit.

LISÄTIETOA:

LiiteKoko
PDF icon Case Konecranes449.6 KB
PDF icon Case SSAB344.34 KB
PDF icon Case Agco Power289.36 KB
PDF icon Case Abloy167.34 KB
PDF icon Case Nokia288.98 KB
PDF icon Case Suunto198.7 KB
PDF icon Case Valtra291.09 KB
PDF icon Case Wärtsilä355.86 KB
PDF icon Case Nokia Asset Recovery551.1 KB
PDF icon Case ABB365.1 KB
PDF icon Case Ledil250.04 KB
PDF icon Case Outotec439 KB
PDF icon Case Valmet 1115.26 KB
PDF icon Case Valmet 2106.51 KB