Sinut on haastettu: Palkkaa kansainvälinen opiskelija!

Sinut on haastettu: Palkkaa kansainvälinen opiskelija!

kv-opiskelija
Tiesitkö, että Suomessa opiskelee vuosittain yli 20 000 kansainvälistä korkeakouluopiskelijaa?  Ja että valtaosa heistä lähtee  valmistuttuaan pois Suomesta? Iso syy tähän on, että kokemukset suomalaisesta työelämästä jäävät vähäisiksi. Korjataan tämä asia yhdessä palkkaamalla kansainvälinen opiskelija kesätöihin. Teknologiateollisuuden haastekampanjaan osallistuminen on helppo ensimmäinen askel!

Palkkaa kv-opiskelija

 

Sinut on haastettu!

Teknologiateollisuus ry käynnistää Palkkaa kv-opiskelija -haastekampanjan, jonka ideana on, että yritykset palkkaavat vähintään yhden kv-opiskelijan vuoden 2022 aikana ja pistävät hyvän kiertämään haastamalla mukaan toisia yrityksiä. Laitetaan yhdessä iso pyörä pyörimään!

✅Näytetään, että teemme teknologiateollisuudessa itse töitä osaajapulan kampittamiseksi.   

✅Levitetään kansainvälisyysosaamista myös pk-yrityksiin: kv-harjoittelijan rekrytointi on helppo ensimmäinen askel tähän.  

✅Kerrytetään yhdessä alan yritysten kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaamista.   

 

Palkkaa kv-opiskelija2

 

Näin osallistut haastekampanjaan

 1. Tee päätös kv-harjoittelijan palkkaamisesta.
 2. Tutustu vinkkeihin siitä, miten sopivan harjoittelijan löytää.
 3. Täytä lomake ja haasta kaksi muuta yritystä mukaan.

Mitä vaaditaan?  

 • Päätätte palkata kv-taustaisen opiskelijan vuoden 2022 aikana  
 • Ilmoittaudu mukaan alla olevalla lomakkeella.
 • Mitkä kaksi muuta yritystä voisivat hyötyä kv-osaajasta? Pistä hyvä kiertämään ja haasta!   

Mitä saat?  

 • Osaajan yritykseesi, lisää kansainvälisyys- ja diversiteettiosaamista 
 • Yrityksesi henkilöstö saa kokemuksia kv-osaajista työkavereina ja yritys kokemuksia monikulttuurisuudesta työyhteisössä (parhaimmillaan kokemus auttaa kehittämään työkulttuuria)​
 • Kokemusta yhteistyöstä oman alueen korkeakoulun kanssa.​
 • Vinkkejä Teknologiateollisuudelta sopivan harjoittelijan löytämiseen ja lupa-asioihin
 • Vastuullisuusmielikuvan vahvistumista osana alan yhteistä viestintää (Teknologiateollisuus kertoo valtakunnallisesti alan yritysten yhteisistä ponnisteluista kv-opiskelijoiden auttamiseksi ja osaajapulan taklaamiseksi myös julkisuudessa vuoden 2022 aikana.) 
 • Voitte viestiä olevanna mukana kampanjassa näillä somemateriaaleilla.
Mistä yritys löytää kv-opiskelijan?
 • Kv-opiskelijoita löydät parhaiten olemalla yhteydessä alueen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Korkeakoulujen kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnista löytyy tietoja oppilaitosten omista palveluista ja  yhteistyömahdollisuuksista opinnäytetöissä myös täältä: Mytech.fi
 • Voit myös ilmoittaa avoimesta tehtävästä kv-opiskelijoille Teknologiateollisuuden kesätyösivustolla, alueesi korkeakoulujen rekrytointipalveluissa tai vaikka valtakunnallisella Aarresaari-sivustolla.​
 • Tulevasta rekrytoinnista kannattaa myös kertoa omalle henkilöstölle ja tiedustella, voisiko henkilöstön omista verkostoista löytyä potentiaalisia osaajia.​
Mitä kv-opiskelijalla tässä kampanjassa tarkoitetaan?

 

 • Kaikki Suomeen ulkomailta tulleet toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijat. ​
 • Jatko-opintojaan tekevät kv-taustaiset korkeakouluopiskelijat ja esim. postdoc-tutkijat.​
 • Palkkauksen kestoa, muotoa (harjoittelu, kesätyö, projektityö tai opinnäytetyö jne.) tai ajankohtaa ei ole rajattu.​
Mitä yrityksen pitää tietää kv-opiskelijoiden oleskeluluvista?

 

 • Jos opiskelija on EU-valtion, Pohjoismaan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, hän ei tarvitse oleskelulupaa Suomeen. Myöskään alle 90 päivää kestävä opiskelu kolmansista maista tuleville ei edellytä oleskelulupaa. Normaalisti opinnot kuitenkin kestävät yli 90 päivää, jolloin tarvitaan joko opiskelijan tai tutkijan oleskelulupa (lisätietoja Migristä).​
 • Opiskelijan oleskeluluvalla saa tehdä ilman rajoituksia työtä, joka liittyy tutkintoon (esim. tutkintoon liittyvä työharjoittelu ja lopputyön tekeminen). Lisäksi opiskelijan oleskeluluvalla voi tehdä ansiotyötä ilman rajoitusta, kun oppilaitoksessa ei järjestetä varsinaista opetusta. Opintojen aikana/rinnalla tapahtuvaa ansiotyötä on rajoitettu seuraavasti:​
  • keskimäärin 25 tuntia viikossa lukukauden aikana (huom. tuntimäärää ei ole rajoitettu viikkotasolla. Eli työ voidaan jaksottaa lukukauden aikana siten, että työtä on keskimäärin 25 tuntia viikossa).​
 • Kv-opiskelijat ovat hyvin tietoisia työnteon edellytyksistä ja osaavat kertoa tilanteestaan. Työnantaja voi tarkistaa opiskelijan oleskelulupakortin (jossa on maininta työnteon oikeudesta) sekä epäselvissä tilanteissa olla yhteydessä opiskelijan opintotoimistoon tai oppilaitoksen työelämäpalveluihin.​

Kampanjan osallistujat

Lisätietoja:
Eero Manninen, johtava asiantuntija, eero.manninen (at) teknologiateollisuus.fi.

Tietosuojaseloste

Oletteko palkanneet kv-opiskelijoita aiemmin?

Yhteyshenkilö