Perusopetuksella vahva pohja tulevaisuuden osaamiselle

Perusopetuksella vahva pohja tulevaisuuden osaamiselle

shutterstock_96898810.jpg
Pohja korkealle osaamiselle luodaan peruskoulussa. On tärkeää, että matemaattisluonnontieteellistä ajattelua ja innostusta ruokitaan jatkuvasti ikätasolle sopivin sisällöin, tavoittein ja työskentelytavoin.

Teknologiateollisuus haluaa vahvistaa oppilaiden oppimista kehittämällä opettajien ammatillista osaamista jatkamalla tutoropettajatoimintaa painottaen sitä matemaattisluonnontieteelliseen sekä teknologiseen osaamiseen. 

Peruskoulun tuntijakoon tulisi lisätä jokaiselle vuosiluokalle aikaa monialaiseen, oppiainerajat ylittävään oppimiseen. Sisällöt ja tavoitteet tälle toiminnalle löytyisivät matemaattisluonnontieteellisten aineiden opetussuunnitelmista ja työtavat tiede- ja teknologiakasvatuksen työtavoista taideaineita unohtamatta.