Schneider Electricin järjestelmillä talotekniikka hallintaan

Schneider Electric integroi taloteknisiä järjestelmiä, karsii päällekkäisyydet ja varmistaa, että kiinteistön elinkaari- ja kokonaiskustannukset pysyvät hallinnassa.

Hyvä sisäilma, energiankäyttö ja turvallisuus ovat sidoksissa toisiinsa. Varmistamalla kaikki osa-alueet taataan viihtyisä asumisympäristö.

Yritys panostaa paljon energiatehokkuuden optimoimiseen: Lämmitystä ja ilmanvaihtoa voidaan säätää asuntokohtaisesti asukkaan tarpeiden ja asunnon käytön mukaan. Energiatehokas käyttö taataan mittarointijärjestelmien avulla.

Viihtyisyyttä, turvallisuutta ja säästöä

Schneider Electricin toimittamissa järjestelmissä on otettu huomioon myös muutosten teon helppous. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmää voidaan vaihtaa kiinteistön elinkaaren aikana.

Turvallisuutta lisätään uusien innovaatioiden avulla. Asuntojen sähkönsyöttöä, ilmastointia ja valaistusta voidaan ohjata huonekohtaisesti paloilmoittimien avulla. Kulunvalvonta- ja kamerajärjestelmää taas ohjataan paloilmoittimien ja murtojärjestelmän avulla.

Schneider Electric tarjoaa myös palvelua, jossa kiinteistön olosuhteita ja kiinteistöautomaation toimintaa hallitaan verkon kautta. Kun poikkeamat havaitaan ajoissa, niihin voidaan reagoida ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.

Lue lisää Schneider Electricin sivuilta.