Näin haet muutoksia verojen maksuun

Näin haet muutoksia verojen maksuun

laskin

Hallitus on antanut verolinjauksia, joilla helpotetaan koronaepidemiasta johtuvaa yritysten vaikeaa tilannetta. Myös Verohallinto on antanut ohjeistusta yrityksille.

Yritysten kannattaa myös analysoida, voisiko verojen maksua muutoin lykätä, kuten ennakkoverojen muutoksin tai korotettuja poistoja tekemällä.

Hallitus on 20.5.2020 antanut esityksen alkuvuonna maksettujen arvonlisäverojen palauttamisesta yrityksille. Samassa yhteydessä huojennettuihin maksujärjestelyihin sovellettavaa viivästyskorkoa lasketaan 3 %:iin ja linjataan, ettei maksujärjestelyyn kuuluvan verovelkaa voi kuitata veronpalautuksilla. Myös huhti-kesäkuussa kuitattuja veronpalautuksia voi hakea palautettavaksi. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, todennäköisesti kesäkuussa. Palautuksia voi hakea OmaVerossa 26.5. alkaen.

Tekstiä on päivitetty 22.5.2020 

1 Helpotettu maksujärjestely ja maksunlykkäys

Yritykset voivat hakea lykkäystä 1.3. - 31.8. erääntyvien verojen maksuun. Helpotettu maksujärjestely koskee kaikkia veroja (pl. auto- ja valmisteverot, joille voi hakea maksunlykkäystä) ja kaikkia maksuvaikeuksiin ajautuvia yrityksiä. Helpotettuun maksujärjestelyyn pääsemisen edellytyksenä on, että yritys on antanut kaikki veroilmoitukset, tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset. Veroja ei saa olla ulosotossa. Myös aiemmin rauennut maksujärjestely voi estää uuden järjestelyn saamisen.

Veron ei tarvitse olla erääntynyt ennen hakemispäivää, kunhan muut edellytykset täyttyvät. Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 saakka.

Helpotetun maksujärjestelyn piiriin kuuluvien verojen viivästyskorko alenee 7 %:sta 4 %:iin. Hallitus on esittänyt, että viivästyskorkoa alennetaan entisestään 3 %:iin. Alennettua korkoa sovelletaan 1.3.2020 - 31.8.2020 erääntyviin maksujärjestelyn piirissä oleviin veroihin ja palautettuihin alkuvuoden arvonlisäveroihin. Alennettua korkoa koskevan lakimuutoksen käsittelyssä mm. valtiovarainvaliokunta piti tärkeänä, että hallitus arvioi, tuleeko säännösten voimassaoloa jatkaa ja tulisiko viivästyskorkoa alentaa lisää. Pyrimme vaikuttamaan, että viivästyskorkoa alennettaisiin 1–2 %:iin ja helpotettua maksujärjestelyä jatkettaisiin koskemaan 31.12.2020 mennessä erääntyviä veroja.

Jos yrityksellä on voimassa oleva maksujärjestely ja koronavirustilanteesta johtuen maksuvaikeuksia, uuden maksujärjestelypyynnön voi tehdä päästäkseen helpotetun maksujärjestelyn piiriin.

Alennettua viivästyskorkoa koskeva lakimuutos tullee voimaan kesäkuussa. Verohallinto arvioi käsittelyajaksi 1-2 viikkoa lain voimaantulosta. Siten ensimmäiset päätökset helpotetusta maksujärjestelystä saadaan aikaisintaan kesäkuun loppupuolella.

Verojen maksaminen

Ensimmäinen maksuerä on 3 kk kuluttua helpotetun maksujärjestelyn hyväksymisestä. Siten kesäkuussa myönnetyn helpotetun maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä on syyskuussa.

Veron takaisinmaksun maksuerät voidaan jaksottaa enintään 24 kk:n ajanjaksolle, kuukausierin. Lykätyt verot siis eivät tule maksuun kerralla.

Veronpalautuksia ei käytetä verojen maksuksi

Hallitus on esittänyt myös toivomaamme veronpalautusten kuittauksen estämistä. Helpotetun maksujärjestelyn piirissä olevien verojen maksuerien kuittaus veronpalautuksilla (esim. alv-palautukset) ei olisi mahdollista vaan palautukset maksetaan verovelvolliselle. Menettely koskee automaattisesti niitä veronpalautuksia, joita yritys saa maksujärjestelyn hyväksymispäivästä vuoden 2020 loppuun asti. Huomioithan, että veronpalautuksia käytetään yhä niiden verovelkojen maksuun, jotka eivät kuuluu helpotetun maksujärjestelyn piiriin tai jotka ovat ulosotossa. 

Yritys voi myös hakea OmaVerossa aiempien veronpalautusten käytön perumista, jos huhti-kesäkuun veronpalautuksia on ehditty käyttää verojen maksuun. Käytettyjen veronpalautusten palautukset maksetaan yritykselle noin viikon kuluttua hakemuksen hyväksymispäivästä. Tällöin kuitatut verot muuttuvat jälleen maksamattomiksi ja ne lisätään mukaan maksujärjestelyyn. Huomioithan, että viivästyskorko kertyy näille veroille alkuperäisestä eräpäivästä alkaen. 

Ulosoton estäminen

Koska verovelat ovat suoraan ulosottokelpoisia, merkittävä huojennus on, että käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon. Yrityksen verovelkaa ei myöskään julkaista verovelkarekisterissä eikä protestilistalla.

Helpotetun maksujärjestelyn piirissä olevista veroista näkyy kuitenkin merkintä verovelkatodistuksella. Kun maksujärjestelyjä koskevia päätöksiä saadaan, verovelkatodistuksella verot näkyvät merkinnällä ”maksujärjestely”. Päätöksiä on odotettavissa vasta kesäkuun lopussa. Mikäli yrityksellä on tarve saada todistus siitä, että verovelkojen osalta on haettu koronatilanteen takia helpotettua maksujärjestelyä, tällaisen voi hakea Verohallinnolta erikseen. Verohallinto toimittaa todistuskirjeen pyynnöstä suomeksi, ruotsiksi ja/tai englanniksi. Todistuskirjettä voi hakea joko puhelimitse 029 497 028 tai OmaVeron ”viestit”-toiminnon kautta.

Maksujärjestelyä haetaan lähtökohtaisesti veron erääntymiskuukauden aikana, mutta Verohallinto on luvannut käsitellä hakemukset, kunhan ne tulevat hyvissä ajoin ennen ulosottoon siirtämistä. Tällöin Verohallinto ehtii jäädyttää veron ulosottotoimet. Ulosottoon siirtämisestä tulee yritykselle ilmoitus OmaVeroon ja kirjeitse sekä sitä ennen kaksi huomautusta. Helpotettua maksujärjestelyä kannattaa hakea mahdollisimman pikaisesti eikä odottaa ilmoitusta ulosottoon siirtämisestä.

Helpotetun maksujärjestelyn hakeminen

  • Maksujärjestelyjä voi hakea 25.3.2020 alkaen, kuitenkin ennen 31.8.2020.
  • Maksujärjestelyä haetaan lähtökohtaisesti veron erääntymiskuukauden aikana, mutta hakemus käsitellään, kunhan se tulee hyvissä ajoin ennen ulosottoon siirtämistä.
  • Hakemukset voidaan lähettää OmaVero-palvelun kautta, puhelimitse tai postitse.
  • Maksujärjestelyhakemusta koskeva päätös julkaistaan OmaVerossa ja lähetetään kirjeitse tai Suomi.fi-viestinä.

Verohallinnon sivuilla on kattavat ohjeet OmaVeron käyttämisestä.

Näin teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa:

  • Kirjaudu OmaVeroon
  • Valitse OmaVeron etusivulta Toiminnon-kohdasta ”Kaikki toiminnot”.
  • Valitse avautuvalta listalta ”Maksujärjestelypyyntö”.
  • Valitse maksuerien lukumäärä, lisää yhteystietosi ja lähetä hakemus.

Maksujärjestelyä voi hakea puhelimitse numerosta 029 497 028. Auto- ja valmisteverotuksen osalta maksunlykkäystä voi hakea puhelimitse 029 497 156 tai postitse (ei OmaVerossa).

2 Maksettujen alvien palautusta koskevaa lakia valmistellaan

Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle alkuvuonna maksettujen arvonlisäverojen palauttamisesta yrityksille. Palautusta voi hakea arvonlisäveroista, joiden eräpäivä oli tammi-maaliskuussa 2020. Mikäli arvonlisäveron verokausi on vuosi, voi yritys hakea palautettavaksi 25 % vuoden 2019 arvonlisäverosta. 

Kyseessä on helpotetun maksujärjestelymallin laajennus: palautetut alvit tulee maksaa myöhemmin takaisin kuten maksujärjestelyssä. Takaisinmaksuaika alveille on 24 kk, ja alennettua viivästyskorkoa sovelletaan myös näihin veroihin.

Arvonlisäverojen palautukset maksetaan noin viikon kuluttua hakemuksen hyväksymispäivästä. Huomaathan, että alkuvuonna maksettuja viivästyskorkoja ei ole mahdollista saada takaisin, vain alkuperäinen arvonlisävero. 

Verohallinto on julkistanut ohjeen palautusten hakemisesta.

Arvonlisäverojen palautuksen hakeminen
•    Palautuksia voi hakea 26.5.2020 alkaen.
•    Hakemukset voidaan lähettää OmaVero-palvelun kautta, puhelimitse numerosta 029 497 028 tai postitse.
•    Valitse maksujärjestelypyynnöstä vaihtoehto, jossa pyydät alkuvuoden arvonlisäverojen palauttamista.
•    Jos yritys on hakenut aiemmin helpotettua maksujärjestelyä ja hakee nyt myös arvonlisäverojen palautusta, tulee tehdä uusi korvaava maksujärjestelypyyntö viimeistään 15.6.2020.
•    Maksujärjestelyhakemusta koskeva päätös julkaistaan OmaVerossa ja lähetetään kirjeitse tai Suomi.fi-viestinä.
 

3 Veroilmoitusten antamiselle lisäaikaa

Verohallinto myöntää yhteisöille kuukauden lisäajan yhteisöveroilmoitusten antamiseen koronatilanteen takia (esim. 1.6. saakka, jos tilikausi loppunut 31.12.2019). Lisäaikaa ei tarvitse erikseen hakea, eikä lisäajalta määrätä myöhästymismaksua.

ALV- ja muille oma-aloitteisten verojen veroilmoituksille ei voi saada lisäaikaa, mutta myöhästymismaksusta voi hakea vapautusta mm. sairastumisen tai karanteenin takia.

4 Ennakkoverojen alentaminen ja verojen palauttaminen

Yhtiö voi hakea muutosta kuukausittain maksettavien ennakkoverojen (yhteisövero) määrään OmaVerossa. Ennakkoveron määrä perustuu edellisten vuosien perusteella tehtyyn arvioon yhtiön verotettavasta tuloksesta. Verohallinto on linjannut, että poikkeuksellisesti ennakkoveroja voidaan muuttaa pelkän ilmoituksen perusteella, eikä yleensä tarvittavaa välitilinpäätöstä tai muuta vastaavaa kirjallista selvitystä tarvita. Myös ennakkoverojen eräpäiviin on mahdollista hakea muutosta.

Verohallinto on joissakin tapauksissa hakemuksesta palauttanut alkuvuonna maksetut ennakkoverot. Virallista ohjeistusta asiasta ei ole annettu.

Verohallinto on nopeuttanut alv-palautushakemusten käsittelyä. Suurin osa ilmoituksista käsitellään noin viikon kuluessa, jonka jälkeen palautukset maksetaan asiakkaille.

5 Kone- ja laiteinvestointien korotetut poistot

Vuoden 2020 alusta tuli voimaan kone- ja laiteinvestointien korotettujen poistojen malli. Suuremmilla poistoilla yritys voi pienentää verotettavaa tulostaan. Verovuosina 2020 - 2023 on mahdollista soveltaa 50 %:n poistoja uusiin koneisiin, kalustoon ja laitteisiin, jotka on otettu käyttöön vuosina 2020 - 2023 (normaalisti enimmäispoisto on 25 %). Siten korotetun poiston voi tehdä myös koneesta ja laitteesta, joka on hankittu ennen 2020, kunhan sen käyttöönotto on tapahtunut tämän vuoden puolella.

6 Lomautetuista henkilöistä tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja ei tule pyytää uudelleen

Työttömyyskassoilta on tullut yrityksille tietopyyntöjä lomautettujen työntekijöiden osalta. Näissä on pyydetty ilmoittamaan myös tietoja, jotka on jo ilmoitettu tulorekisteriin. Tulorekisteristä vahvistettiin, että lain tulotietojärjestelmästä perusteella tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja ei saa pyytää uudelleen. Osittain lomautettujen osalta tietoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, joten siltä osin työttömyyskassat joutuvat pyytämään kaikki tarvitsemansa tiedot.

Tietopyyntöjen vähentämiseksi tulorekisteriin kannattaa ilmoittaa tiedot mahdollisimman kattavasti. Tulorekisterin sivuilla on ohjeistusta mm. lomautusilmoitusten tekemisestä.

Tulorekisteri-ilmoitusten viivästymisestä ei määrätä tulorekisterin myöhästymismaksua vuoden 2020 aikana. Tulorekisterin tiedon käyttäjien seuraamusmaksujen määräämisestä tiedottaa kuitenkin kukin tiedon käyttäjä erikseen. Huomioi kuitenkin, että tulorekisteriin antamatta jääneet palkkatietoilmoitukset ovat esteenä helpotettuun maksujärjestelyyn pääsemiselle.

Lisätietoja:
Maria Volanen
johtava asiantuntija, veropolitiikka
040 5323 744
maria.volanen@teknologiateollisuus.fi