Viestit maan hallitukselle

Viestit maan hallitukselle

suunta
Teknologiateollisuus ry tukee yhdessä muun elinkeinoelämän kanssa maan hallituksen ja viranomaisten tärkeää työtä koronaepidemian ja sen vaikutusten hillitsemiseksi.  

Koronakriisi iskee teollisuuteen eri vaiheissa, tarvitaan pitkäjänteisiä toimia  

Teknologiateollisuuden ja koko vientiteollisuuden yritykset tuovat Suomeen tuloja, joilla ylläpidetään suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Tämä hyvinvointikone ei saa pysähtyä edes vakavan kriisin hetkellä. Teollisuudessa koronaviruksen pahimmat vaikutukset ovat vasta edessäpäin.  

Teknologiateollisuus kannattaa täysimääräisesti EK:n esittämää kymmenen kohdan hätäapupakettia yritysten kassakriisin helpottamiseksi. Hallituksen tulisi huolehtia näiden esitysten toimeenpanosta välittömästi.  

Hallitus on päättänyt työlainsäädännön ja sosiaaliturvan muutoksista pääosin työmarkkinajärjestöjen yhdessä tekemän esityksen mukaisesti. Esitykset on saatettava voimaan niin pian kuin mahdollista.  

Työlainsäädännön ja työttömyysturvan osalta edellä mainitut muutokset toteutuvat vain kolmen kuukauden määräajaksi. Talouden ja työllisyyden kriisi jatkuu vielä pitkään sen jälkeenkin, kun terveydellinen kriisi alkaa väistyä. On täysin välttämätöntä, että kaikkien toimien voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun, kuten työmarkkinakeskusjärjestöt yhdessä ehdottivat.  Lisäksi on välttämätöntä, että valtio maksaa peruspäivärahan suuruisen valtionosuuden myös lomautuspäivärahoihin, jotta työttömyysturvan rahoitus voidaan turvata lomautusten lisääntyessä jyrkästi. 

Koronakriisin aiheuttama globaalin talouskasvun hyytyminen vaikuttaa erittäin todennäköisesti Suomen suhteelliseen kustannuskilpailukykyyn negatiivisesti niin lyhyellä kuin pitkällä aikajänteellä. Suhteelliseen kustannuskilpailukykyyn vaikuttavat olennaisesti muun muassa muutokset työnantajan sivukuluissa meillä ja kilpailijamaissa. Suomen toimet näiltä osin eivät voi jäädä vaatimattomammiksi kuin kilpailijamaissa. Muuten toivumme kriisistä huomattavasti niitä myöhemmin.  

Tämän vuoksi tarvitaan vielä EK:n hätäapupaketissa esitettyjä lisätoimia, jotta yritykset selviytyvät työnantajavelvoitteista kriisin aikana. Teknologiateollisuus pitää yritysten kassakriisin ja toipumisen helpottamiseksi välttämättömänä, että yksityisen sektorin työnantajien työttömyysvakuutusmaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu siirretään tilapäisesti valtion vastuulle 31.12.2020 saakka. 

Nyt ei saa lykätä julkisia hankintoja, vaan niitä pitää päinvastoin aikaistaa. Julkisen sektorin tulee ylläpitää kysyntää, joka muuten on romahtamassa. Toimituskyky- ja huoltovarmuusnäkökulma huomioiden hankinnat kohdistuvat luonnollisesti kotimaisiin toimittajiin.  

Yritysten on myös kyettävä investoimaan kansainvälisten markkinoiden takaisin valtaamiseen, kun ne aukeavat. Se ei onnistu, jos yritykset ovat liian velkaantuneita. Siksi valtion täytyy jatkaa laajamittaista yrityksille kohdistettua suoraa tukirahoitusta usein eri keinoin. Tarvitaan vähintään useiden miljardien tukipaketteja, tarkkaa summaa ei tässä vaiheessa pysty laskemaan. EU-poikkeussäännösten mukaan korkeintaan 800 000 euron yrityskohtainen avustus on nyt mahdollinen. PK-sektorin yrityksille tällainen suora tuki voi estää likviditeettikonkurssin, säästää työpaikat ja auttaa yritystä uuteen alkuun, kun markkinat alkavat avautua. Tuki on otettava käyttöön Suomessa mahdollisimman pikaisesti.  

Yhdysvalloissa käytettiin finanssikriisin aikaan työkaluna pörssiyritysten suunnattuja anteja valtiolle. Valtio merkitsi perusterveiden, mutta kriisin seurauksena likviditeettikonkurssia lähellä olevien yritysten osakkeita. Yritykset välttivät konkurssin, saivat uutta pääomaa nopeampaan toipumiseen, markkinat saivat signaalin että nämä yritykset tulevat selviämään, ja valtio sai voittoa myydessään osakkeet kriisin jälkeen. Vastaava järjestely tulee käynnistää Suomessa.  

Myös tuottavuuden kasvusta on huolehdittava. Tutkimus- ja kehitystyötä on kyettävä jatkamaan kriisin kohdanneissa yrityksissä suuntaamalla palkkatukea TKI-henkilöstön työhön. Ilmastorahaston perustaminen on varmistettava - Teknologiateollisuuden juuri tekemän yrityskyselyn perusteella sille on suuri tarve.   

Suomalaisen elinkeinoelämän toimintaedellytykset tulee mahdollisuuksien mukaan turvata myös poikkeusoloissa ja päätetyistä rajoituksista huolimatta.  

Työssäkäyvien rajanylityksiä on sallittava hallitusti, esimerkiksi telakkateollisuus voi jatkaa toimintaansa vain, jos ulkomainen työvoima pääsee fyysisesti paikalle. Nyt näin ei ole. Tilanne vaikeuttaa myös meriteollisuuden yritysten toimituksia ja käyttöönottotöitä ulkomaisille telakoille.  

Tästä kriisistä selvitään voimakkailla toimilla. Tilannetta on seurattava tarkkaan ja päätöksiä lisätoimista on tehtävä riittävän ajoissa.  

Lisätiedot

Työmarkkinajohtaja Minna Helle, puh. 050 341 4884, minna.helle@teknologiateollisuus.fi 

Johtaja Matti Mannonen (innovaatiot ja talous), puh. 040 544 7047, matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi