Viestit maan hallitukselle

Viestit maan hallitukselle

suunta
Teknologiateollisuus ry tukee yhdessä muun elinkeinoelämän kanssa maan hallituksen ja viranomaisten tärkeää työtä koronaepidemian ja sen vaikutusten hillitsemiseksi.  

Koronakriisi iskee teollisuuteen lähikuukausina rajusti, tarvitaan pitkäjänteisiä toimia  

Teknologiateollisuuden ja koko vientiteollisuuden yritykset tuovat Suomeen tuloja, joilla ylläpidetään hyvinvointiyhteiskuntaa. Vientialat luovat työpaikan yli miljoonalle suomalaiselle, joten tämä hyvinvointikone ei saa pysähtyä edes vakavan kriisin hetkellä. Koronaviruksen pahimmat vaikutukset iskevät teollisuuteen lähikuukausina rajusti.  

Jotta finanssikriisin jälkeinen heikon kasvun kausi ei toistu, vientiyritykset on pidettävä hengissä ja varmistettava niiden kilpailukyky ja työpaikat kaikin keinoin. 

Yritysten on kyettävä investoimaan kansainvälisten markkinoiden takaisin valtaamiseen, kun ne aukeavat. Se ei onnistu, jos yritykset ovat liian velkaantuneita. Siksi valtion täytyy jatkaa laajamittaista yrityksille kohdistettua suoraa tukirahoitusta usein eri keinoin. Koronakriisistä toipumisessa on tässä vaiheessa varauduttava jopa 3–5 miljardin euron suoriin tukiin, ja hallituksella on oltava tarvittaessa valmius tukien lisäämiseen.

Hallitus on päättänyt työlainsäädännön ja sosiaaliturvan muutoksista pääosin työmarkkinajärjestöjen yhdessä tekemän esityksen mukaisesti. Työlainsäädännön ja työttömyysturvan muutokset ovat voimassa vain kolmen kuukauden määräajan kesäkuun loppuun. Talouden ja työllisyyden kriisi jatkuu vielä pitkään sen jälkeenkin, kun terveydellinen kriisi alkaa väistyä. On välttämätöntä, että kaikkien toimien voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat tehneet jatkosta hallitukselle yksimielisen esityksen.

Lisäksi valtion tulee ehdottomasti maksaa peruspäivärahan suuruinen valtionosuus myös lomautuspäivärahoihin, jotta työttömyysturvan rahoitus voidaan turvata lomautusten lisääntyessä jyrkästi. Valtion tulee myös ottaa vastattavakseen työnantajan sairausvakuutusmaksu ja yksityisen sektorin työnantajan työttömyysvakuutusmaksu loppuvuoteen 2020.   

Teknologiateollisuus pitää yritysten kassakriisin ja toipumisen helpottamiseksi välttämättömänä, että yksityisen sektorin työnantajien työttömyysvakuutusmaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu siirretään tilapäisesti valtion vastuulle 31.12.2020 saakka

Koronakriisin aiheuttama globaalin talouskasvun hyytyminen vaikuttaa erittäin todennäköisesti Suomen suhteelliseen kustannuskilpailukykyyn negatiivisesti niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Suhteelliseen kustannuskilpailukykyyn vaikuttavat olennaisesti muun muassa muutokset työnantajan sivukuluissa meillä ja kilpailijamaissa. Suomen toimet näiltä osin eivät voi jäädä vaatimattomammiksi kuin kilpailijamaissa. Muuten toivumme kriisistä huomattavasti niitä myöhemmin.  

Tämän vuoksi tarvitaan vielä EK:n hätäapupaketissa esitettyjä lisätoimia, jotta yritykset selviytyvät työnantajavelvoitteista kriisin aikana. Teknologiateollisuus pitää yritysten kassakriisin ja toipumisen helpottamiseksi välttämättömänä, että yksityisen sektorin työnantajien työttömyysvakuutusmaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu siirretään tilapäisesti valtion vastuulle 31.12.2020 saakka. 

Julkisia hankintoja ei saa nyt lykätä, vaan niitä pitää päinvastoin aikaistaa. Julkisen sektorin tulee ylläpitää romahtamassa olevaa kysyntää. Toimituskyky- ja huoltovarmuusnäkökulma huomioiden hankinnat kohdistuvat luonnollisesti kotimaisiin toimittajiin.  

Suomi tarvitsee selkeän tiekartan, jolla pääsemme takaisin kestävän kasvun uralle. Tavoitteena tulee olla uudistumiskykyinen ja hiilineutraali Suomi.

On olennaisen tärkeää, että tuottavuuden kasvusta huolehditaan jatkamalla tutkimus- ja kehitystyötäkriisin kohdanneissa yrityksissä. TKI-panostukset on kasvatettava 4 prosentin tavoitteen mukaisiksi Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Kasvun vauhdittamiseksi tarvitaan investointeja. Suomi tarvitsee pitkäjänteisen, yritysten kotimaisia investointeja edistävän ja kansainvälistä kilpailukykyä tukevan tiekartan yrittämisen ja yritystoiminnan verotukseen. 

VAKEn pohjalle on perustettava nopeasti ilmastorahasto, joka tukee ilmastonmuutosta torjuvien teknologioiden kehittämiseen ja demonstrointiin tähtääviä investointeja sekä digitaalisuuden ja alustatalouden edistämistä.

Suomalaisen elinkeinoelämän toimintaedellytykset tulee mahdollisuuksien mukaan turvata myös poikkeusoloissa. Rajoitusten hallittu purku sekä turvallisen työn, kuluttamisen ja liikkumisen mahdollistaminen on toteutettava nopeasti. Lisäksi tarvitaan laajaa testaamista, aktiivista jäljitystä, eristystä sekä turvallisen työn mallit julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

Tästä kriisistä selvitään voimakkailla toimilla. Tilannetta on seurattava tarkkaan, ja päätöksiä lisätoimista on tehtävä riittävän ajoissa.  

 Lisätiedot

Työmarkkinajohtaja Minna Helle, puh. 050 341 4884, minna.helle@teknologiateollisuus.fi 

Johtaja Matti Mannonen (innovaatiot ja talous), puh. 040 544 7047, matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi