Tavoitteet

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden vaikuttamisen painopistealueet

Haasteet

 • Suomalaisen yliopistokoulutuksen ja tutkimuksen laadun kehittäminen.
 • Suomen houkuttelevuuden parantaminen yritysten innovaatioiden kehitysalustana.
 • Vapaan kaupan periaatteiden toteutuminen.

Yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen laatu

 • ​​Vaikutetaan yliopistojen koulutuksen ja tutkimuksen resurssien kohdistumiseen jäsenyritysten kilpailukykyä varmistaviin tarpeisiin.
 • Osallistutaan liiketoimintajohtamisen ja järjestelmäosaamisen koulutuksen kehittämiseen.
 • Varmistetaan yritysten kannalta tarkoituksenmukaiset IPR-ratkaisut yritysten ja yliopistojen välisessä yhteistutkimuksessa.

Suomen houkuttelevuus yritysten innovaatioiden kehitysalustana

 • Varmistetaan julkisen teknologia- ja innovaatio-rahoituksen riittävyys ja soveltuvat rahoitusehdot strategisen huippuosaamisen keskittymille.
 • Osallistutaan alan huippuosaamisen keskittymien ohjelmavalmisteluihin ja strategiatyöhön.
 • Vaikutetaan teknologia- ja innovaatiorahoituksen panostusten kohdistamiseksi Suomen erikoisosaamista hyödyntäville ohjelmille.
 • Vaikutetaan t&k&i-toiminnan verokannusteiden ripeään käyttöönottoon.
 • Tuetaan ”Test Bed Finland” -infrastruktuurin ja yhteistyöalustojen syntymistä ja hyödyntämistä potentiaalisilla kasvualoilla.

Vapaan kaupan periaatteiden toteutuminen

 • Edistetään EU:n sisämarkkinoiden tehostamista ja kaupan esteiden vähentämistä.
 • Huolehditaan jäsenyritysten intresseistä WTO:n kauppapoliittisissa asioissa ja kansainvälisissä kaupanestekysymyksissä.
 • Vaikutetaan EU:n ja Kiinan kauppasuhteiden edistämiseen mm. IPR-, sertifikaatio- ja standardointiasioissa.
 • Vaikutetaan tekniseen lainsäädäntöön, standardointiin, hyväksyntämenettelyihin ja markkina-valvonnan tehostamiseen EU:ssa ja Suomessa.