Hallitus

Puheenjohtaja

  • Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, Nokia Oyj

Varapuheenjohtajat

  • Toimitusjohtaja Kimmo Alkio, Tieto Oyj
  • Yrittäjä Jouni Lievonen, Kavika Oy

Teknologiateollisuus ry:n hallitus 2018

Työryhmät ja asiantuntijaryhmät

Teknologiateollisuus ry:n hallituksen alaisuudessa toimii kymmenen hallituksen nimeämää työryhmää, yrittäjävaliokunta sekä kaksi asiantuntijaryhmää.

Työryhmät 

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan tehtävänä on tehdä:

  • syyskokoukselle ehdotus hallituksen jäsenmääräksi, jäseniksi ja varajäseniksi erovuoroisten ja kesken toimikautensa eronneiden tilalle sekä tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi tai tilintarkastusyhteisöksi
  • syyskokoukselle ehdotus liiton edustajiksi ja varaedustajiksi Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n edustajistoon
  • kevätkokoukselle ehdotus vaalivaliokunnan jäseniksi erovuoroisten sekä kesken toimikautensa eronneiden tilalle
  • hallitukselle ehdotus sen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja työvaliokunnan jäseniksi
  • hallitukselle ehdotus jäsenten valitsemiseksi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksesta eronneiden, ja joka kolmas vuosi uuden hallituksen valitsemisesta erovuoroisen tilalle
  • Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n vaalivaliokunnalle ehdotus liiton edustajiksi sen hallitukseen, hallituksen työvaliokuntaan ja vaalivaliokuntaan.

Vaalivaliokunta 2018
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja: Jari Paasikivi