Alihankkijat-toimialaryhmä

Alihankkijat-toimialaryhmä

Alihankkijat-toimialaryhmä edustaa Teknologiateollisuus ry:n alihankkijoina toimivia jäsenyrityksiä. Ne edustavat teknologiateollisuuden kaikkia toimialoja. Ryhmän toiminnassa painottuu erityisesti kaksi asiakokonaisuutta. Toimialaryhmä ensinnäkin vaikuttaa alihankkijoiden tärkeäksi katsomien asioiden edistämiseksi ja päähankkija-alihankkijasuhteiden kehittämiseksi. Toiseksi päätehtäväksi on nostettu alihankkijoiden keskinäisen verkottumisen edistäminen. Merkittävän osan ryhmän toimintaa muodostaa yhteyksien luominen asiakasyrityksiin. Toimialaryhmä osallistuu Tuotanto- ja palveluverkostojen toimintaan.

Toiminnan painopistealueet:

  • yritysten keskinäisen yhteistyön edistäminen
  • alihankkijoiden kilpailukyvyn kehittäminen
  • päähankkija-alihankkijayhteistyö
  • verkottuminen
  • uusien asiakasyhteyksien luominen
  • kansainvälistyminen

Toimialaryhmä on osallistunut alihankinnan sopimusmallien laatimiseen. 

Toimialaryhmän alaisuudessa omana alaryhmänään toimivat jousenvalmistajat. (osio 1)

Alihankinta Suomessa

Alihankintateollisuuden kokonaisvolyymi Suomessa on noin € 2,6 miljardia. Ala työllistää yli 16 000 henkilöä. Pääosa liikevaihdosta ja henkilöstöstä muodostuu kone- ja metallituoteteollisuudessa toimivissa yrityksissä. Useimmat alihankkijayrityksistä ovat pieniä tai keskisuuria perheyrityksiä. Alihankkijat toimivat hyvin eri lailla päämiestensä kanssa. Alihankkijayritys voi olla esimerkiksi järjestelmätoimittaja, sopimusvalmistaja, komponenttitoimittaja, osavalmistaja tai kapasiteettialihankkija.

Alihankkijat-toimialaryhmä pähkinänkuoressa

  • perustettu 1988
  • jäseniä 80 kpl
  • yhteenlaskettu liikevaihto yli € 800 miljoonaa
  • yhteenlaskettu henkilöstömäärä yli 5 200 työntekijää

Toimialaryhmän puheenjohtaja:
Tero Niemelä
Suomen Terästekniikka Oy
Puh: 040 487 0000
Sähköposti: etunimi.sukunimi@suomenterastekniikka.fi

Toimialaryhmän asiamies:
Asiantuntija Arto Kivirinta
Puh. 040 544 1574
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi