Alihankkijat-toimialaryhmä

Alihankkijat-toimialaryhmä

Alihankkijat-toimialaryhmä edustaa Teknologiateollisuus ry:n alihankkijoina toimivia jäsenyrityksiä. Ne edustavat teknologiateollisuuden kaikkia toimialoja. Ryhmän toiminnassa painottuu erityisesti kaksi asiakokonaisuutta. Toimialaryhmä ensinnäkin vaikuttaa alihankkijoiden tärkeäksi katsomien asioiden edistämiseksi ja päähankkija-alihankkijasuhteiden kehittämiseksi. Toiseksi päätehtäväksi on nostettu alihankkijoiden keskinäisen verkottumisen edistäminen. Merkittävän osan ryhmän toimintaa muodostaa yhteyksien luominen asiakasyrityksiin.

Toiminnan painopistealueet:

  • yritysten keskinäisen yhteistyön edistäminen
  • alihankkijoiden kilpailukyvyn kehittäminen
  • päähankkija-alihankkijayhteistyö
  • verkottuminen
  • uusien asiakasyhteyksien luominen
  • kansainvälistyminen

Toimialaryhmä on osallistunut alihankinnan sopimusmallien laatimiseen. 

Toimialaryhmän alaisuudessa omana alaryhmänään toimivat jousenvalmistajat. (osio 1)

Alihankinta Suomessa

Alihankintateollisuuden kokonaisvolyymi Suomessa on noin € 2,6 miljardia. Ala työllistää yli 16 000 henkilöä. Pääosa liikevaihdosta ja henkilöstöstä muodostuu kone- ja metallituoteteollisuudessa toimivissa yrityksissä. Useimmat alihankkijayrityksistä ovat pieniä tai keskisuuria perheyrityksiä. Alihankkijat toimivat hyvin eri lailla päämiestensä kanssa. Alihankkijayritys voi olla esimerkiksi järjestelmätoimittaja, sopimusvalmistaja, komponenttitoimittaja, osavalmistaja tai kapasiteettialihankkija.

Alihankkijat-toimialaryhmä pähkinänkuoressa

  • perustettu 1988
  • jäseniä 65
  • yhteenlaskettu liikevaihto yli € 800 miljoonaa
  • yhteenlaskettu henkilöstömäärä yli 5 200 työntekijää

Toimialaryhmän puheenjohtaja:
Niko Olanterä, toimitusjohtaja
Hellmanin Konepaja Oy
Puh. 010 8365 402
Sähköposti: etunimi.sukunimi@helkone.fi

Toimialaryhmän sihteeri:
Teemu Polo, johtava asiantuntija, yrittäjyys
Teknologiateollisuus ry
Puh. 040 565 4496
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi