Lämpökäsittely ja takomot -toimialaryhmä

Lämpökäsittely ja takomot -toimialaryhmä

Teknologiateollisuus ry:n Lämpökäsittelyn ja takomoiden toimialaryhmän yrityksiä yhdistää kiinnostus metallien lämpökäsittelyyn sekä takomiseen. Yhteinen toimialaryhmä aloitti toimintansa Takomoiden toimialaryhmän ja Lämpökäsittelyn toimialaryhmän yhdistyttyä vuonna 2008, mutta niiden erillinen toiminta on alkanut jo 1970-luvun loppupuolella. Jäseninä on tällä hetkellä 32 yritystä ja tutkimuslaitosta.

Lämpökäsittely ja takomot-toimialaryhmä on jäsenenä takomoteollisuutta edustavassa eurooppalaisessa järjestössä EUROFORGEssa.

Toiminnan tavoitteet

  • Lämpökäsittelyyn ja taontaan liittyvän osaamisen ja tiedon levittäminen
  • Etsiä ja kehittää menetelmiä alan tuottavuuden parantamiseksi
  • Lämpökäsittely- ja takomoteollisuuden toimintaedellytysten kehittäminen
  • Käynnistää ja edistää alan tutkimusta ja opetusta
  • Osallistua lämpökäsittelyyn ja taontaan liittyvien standardien laatimiseen
  • Seurata alan kansainvälistä kehitystä

Toimialaryhmän toiminta muodostuu

  • vuosittain järjestettävästä lämpökäsittely- ja takomoseminaarista (osio 1)
  • lämpökäsittelykoulutuksesta (osio 2)
  • alan oppimateriaalin tuottamisesta (osio 3)

 

Toimialaryhmän puheenjohtaja:

Erik Saviranta

Bodycote Lämpökäsittely Oy Ab

puh. 040 041 2455

sähköposti: etunimi.sukunimi@bodycote.fi

 

Toimialaryhmän sihteeri:

Reeta Luomanpää

Teknologiateollisuus ry

puh. 040 645 2019

sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 

Lämpökäsittely- ja takomoseminaari

Tänä vuonna lämpökäsittely- ja takomoseminaari eli tuttavallisemmin lämpökäsittelypäivä järjestetään 10. - 11.9. 2019. Tampereella. Tilaisuudesta tulee lisätietoa viimeistään alkukesästä. Olennainen osa seminaaria ovat yritysvierailut sekä alan ammattilaisten keskinäinen verkottuminen.

Lämpökäsittelykoulutus

Toimialaryhmä järjestää lämpökäsittelyyn liittyvää koulutusta. Se on kohdistettu erityisesti alalla toimivien yritysten sekä näiden asiakasyritysten henkilöstölle.
Seuraava Lämpökäsittelykurssi pidetään Jyväskylässä 10. - 11.4.2019 ja 17.4.2019. Lisätietoja löydät tästä 

Oppimateriaali

Lämpökäsittely ja takomot toimialaryhmä on vastannut alan perusteoksen Lämpökäsittelyoppi 2 - Lämpökäsittelytietoa suunnittelijoille -kirjan sisällöstä. Vuonna 2016 valmistunut teos sisältää ajankohtaista tietoa metallisten materiaalien, etenkin terästen ominaisuuksista sekä keinoista muuttaa näitä ominaisuuksia lämpökäsittelyiden avulla. Kirja on tarkoitettu etenkin tuotteiden suunnittelijoiden ja lämpökäsittelyitä tilaavien henkilöiden avuksi materiaali- ja tuotesuunnittelun sekä helpottamaan lämpökäsittely- ja jatkojalostustilausten tekemistä.

Kirjan julkaisijana toimii Teknologiainfo Teknova Oy. 

Jäsenet