Nosto- ja siirtolaitteet

Nosto- ja siirtolaitteet

Toimialaryhmän tarkoituksena on edistää jäsentensä yhteistoimintaa, vahvistaa alan kilpailukykyä sekä toimia vaikuttajana alan toimintaedellytysten kehittämisessä.

Toiminnan tavoitteet

  • parantaa toimialan tunnettavuutta

  • varmistaa toimialan osaamisen kehittyminen

  • ylläpitää ja edistää yhteyksiä toimialan sidosryhmiin

  • lisätä toimialan haluttavuutta

Toimialaryhmä pyrkii edistämään nosto- ja siirtolaitealan tutkimus-, koulutus-, julkaisu- ja standardisointitoimintaa sekä tietojen saattamista yritysten käyttöön. Toiminta on alaan liittyvien yleisten tietojen, kokemusten ja tilastojen vaihtoa. Toimialaryhmä on eurooppalaisen materiaalinkäsittelyjärjestö European Federation of Materials Handling – FEM:n jäsen. FEM:in edustajat ovat tiiviissä yhteistyössä EU:n komission ja muiden organisaatioiden kanssa toimialan asioihin liittyen. FEM julkaisee myös julkaisusarjaan teknistä materiaalia, jota käytetään mm. alan eurooppalaisten standardien pohjana.

Liittyminen

Ryhmän jäseniksi voivat liittyä ne Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset, joiden toiminta liittyy materiaalien käsittelyyn. Ryhmään kuuluu tällä hetkellä 14 yritystä, jotka kattavat yli 90 % alan toiminnasta Suomessa. Lisätietoja liittymisestä saa ryhmän sihteeriltä.

 

Toimialaryhmän puheenjohtaja

Juha Iivari
Director, Product Management Support
Konecranes Global Oy
puh. 0204 2711
sähköposti: etunimi.sukunimi(a)konecranes.com

Toimialaryhmän varapuheenjohtaja

Frank Van Nunen
Purchasing Manager
SKS Toijala Works Oy
puh. 0207 6462
sähköposti etunimi.sukunimi(a)toijalaworks.fi

Jäsenet

Standardisointi

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry (MetSta)

  • trukit ja kuljettimet: Ville Rantanen, puh. 050 576 4643 tai etunimi.sukunimi(a)metsta.fi

  • nosturit, nostimet ja koneturvallisuuden perusstandardit: Jukka-Pekka Rapinoja, puh. 040 351 0896 tai etunimi.sukunimi(a)metsta.fi

http://www.metsta.fi