Ovitoimiala

Ovitoimiala

Ovitoimiala pitää sisällään teollisuusovien ja teräspalo-ovien sekä lukkojen ja helojen valmistajia. Nämä kolme itsenäistä toimialaryhmää muodostavat alan valmistusta harjoittavien Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten yhteenliittymän, ”Ovitoimialan”, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä toimintaa sekä vahvistaa alan kilpailukykyä. Yhteistyön päämääränä on luoda suomalaiselle valmistajille menestymisen edellytykset sekä parantaa jäsenyritysten yhteistoimintaa.

Toiminnan tavoitteet

Keskeistä Ovitoimialan toiminnassa on alan teknisen ja kaupallisen kehityksen seuraaminen kansallisesti ja kansainvälisesti sekä pyrkimys edistää sitä. Ryhmän edustajat osallistuvat alan standardisoimistyöhön ja informoivat työn etenemisestä CENissä. Ryhmä toimii kokemustenvaihto- ja keskustelufoorumina kaikissa alaan liittyvissä ongelmissa sekä edistää ja kehittää jäsentensä välistä yhteistoimintaa. Se pitää yhteyttä alan kannalta tärkeisiin viranomaisiin ja sidosryhmiin, mm. ympäristöministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön, sosiaali- ja terveysministeriöön, Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) sekä tarkastuslaitoksiin. Päämääränä on alan kokonaisvaltainen kehittäminen.

Ovitoimialan puheenjohtajat:

Kalle Saajos, toimitusjohtaja
Saajos Oy
Sähköposti: etunimi.sukunimi@saajos.fi

Jani Vatén, toimitusjohtaja
Vasmet Oy
etunimi.sukunimi@vasmet.fi

Toimialaryhmän sihteeri:
Teemu Polo, johtava asiantuntija, yrittäjyys
Teknologiateollisuus ry
Puh. 040 565 4496
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi