Ovitoimiala

Ovitoimiala

Ovitoimiala pitää sisällään teollisuusovien ja teräspalo-ovien sekä lukkojen ja helojen valmistajia. Nämä kolme itsenäistä toimialaryhmää muodostavat alan valmistusta harjoittavien Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten yhteenliittymän, ”Ovitoimialan”, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä toimintaa sekä vahvistaa alan kilpailukykyä. Yhteistyön päämääränä on luoda suomalaiselle valmistajille menestymisen edellytykset sekä parantaa jäsenyritysten yhteistoimintaa.

Toiminnan tavoitteet

Keskeistä Ovitoimialan toiminnassa on alan teknisen ja kaupallisen kehityksen seuraaminen kansallisesti ja kansainvälisesti sekä pyrkimys edistää sitä. Ryhmän edustajat osallistuvat alan standardisoimistyöhön ja informoivat työn etenemisestä CENissä. Ryhmä toimii kokemustenvaihto- ja keskustelufoorumina kaikissa alaan liittyvissä ongelmissa sekä edistää ja kehittää jäsentensä välistä yhteistoimintaa. Se pitää yhteyttä alan kannalta tärkeisiin viranomaisiin ja sidosryhmiin, mm. ympäristöministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön, sosiaali- ja terveysministeriöön, Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) sekä tarkastuslaitoksiin. Päämääränä on alan kokonaisvaltainen kehittäminen.

Ovitoimialan puheenjohtajat:

Ari Ketonen
KONE Oyj
puh. 0204 75 2650
sähköposti: etunimi.sukunimi@kone.com

Seppo Saajos
Saajos Oy
puh. 0500 47 2300
sähköposti: etunimi.sukunimi@saajos.fi

Asiamies:

Arto Kivirinta
puh. 040 544 1574
sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi