Ovitoimiala

Teollisuusovien valmistajien toimialaryhmä on alan valmistusta harjoittavien Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä toimintaa sekä vahvistaa alan kilpailukykyä. Yhteistyön päämääränä on luoda suomalaiselle metalliovivalmistukselle (teollisuusovet, autotallinovet, portit, CEN/TC 33/WG 5:n aihepiiriin liittyen) menestymisen edellytykset sekä parantaa jäsenyritysten yhteistoimintaa.

Toiminnan tavoitteet

Ryhmässä on 14 jäsentä. Keskeistä ryhmän toiminnassa on alan teknisen ja kaupallisen kehityksen seuraaminen kansainvälisesti ja pyrkimys edistää sitä. Toimialaryhmän edustajat osallistuvat alan standardisoimistyöhön ja informoivat työn etenemisestä CENissä. Ryhmä toimii kokemustenvaihto- ja keskustelufoorumina kaikissa alaan liittyvissä ongelmissa sekä edistää ja kehittää jäsentensä välistä yhteistoimintaa. Se pitää yhteyttä alan kannalta tärkeisiin viranomaisiin ja sidosryhmiin, mm. työ- ja elinkeinoministeriöön, sosiaali- ja terveysministeriöön, Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) ja tarkastuslaitoksiin, päämääränä alan kokonaisvaltainen kehittäminen.

Toimialaryhmän puheenjohtaja:

Ari Ketonen

KONE Oyj

puh. 0204 75 2650

sähköposti: etunimi.sukunimi@kone.com

 

Asiamies:

Arto Kivirinta

puh. 09 192 3280, 040 544 1574

sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi