Paikkatietotoimialaryhmä

Paikkatietotoimialaryhmä

drone
Vuonna 2021 Teknologiateollisuudessa aloitti paikkatietotoimialaryhmä. Ryhmän tavoitteena on edistää alan yritysten toimintaedellytyksiä, varmistaa osaamisen kehittyminen, tukea yritysten kansainvälistymistä sekä selkeyttää julkisen sektorin ja yritysten roolijakoa alalla.

Paikkatieto rikastaa digitalisaatiota. Sijainnin avulla tietoja ylläpidetään, yhdistellään ja visualisoidaan havainnollisesti sekä luodaan kokonaan uusia sovelluksia. Paikkatieto sulautuu osaksi tehostamaan prosesseja ja helpottaa kuluttajien arkea.

Globaalin paikkatietoalan markkinan on arvioitu kasvavan noin 8-10% vuosivauhtia. Paikkatietoteknologian ja avoimen datan tarjoamat innovaatio- ja kasvumahdollisuudet tarjoavatkin uusia työpaikkoja suomalaisille. Alalla toimii jo yli 150 palveluyritystä jotka työllistävän paikkatietoalan tehtävissä noin 2000 henkeä. Yhteenlasketuksi liikevaihdoksi arvioidaan noin 300 M€ (2017).

Lisätietoja Teknologiateollisuudessa:

Teemu Polo, johtava asiantuntija, puhelin 040 565 4496