HiTech-mallimaa

Suomi on maailman kärjessä panostuksessaan uuden tiedon luomiseen ja teknologisten sovellusten kehittämiseen. Korkea koulutustaso, julkinen tutkimusrahoitus ja omaa kansallista osaamista korostava tiede- ja teknologiapolitiikka ovat luoneet perustan Suomen tunnetulle teknologiaosaamiselle.

Korkean teknologian tuotteita käytetään lähes kaikilla aloilla. Yhteiskunnan digitalisoituminen, kaupungistuminen ja resurssien niukkuus lisäävät korkean teknologian kysyntää.

Teknologian avulla voidaan lisätä hyvinvointia ja turvallisuutta. Erilaiset valvonta-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmät lisäävät yksityisten ja julkisten tilojen turvallisuutta ja esimerkiksi ihmisten mahdollisuutta asua pidempään kotona. 

Suomalaisen tehdasteollisuuden tuotteet yhä innovatiivisempia: teollinen internet, kestävä kehitys ja palveluinnovaatiot, kuten tuotteiden elinkaaripalvelut ovat tänä päivänä arkipäivää teollisuudessa.