Europress kytki jätepaalaimet verkkoon

Verkkoyhteydellä varustetut jätepaalaimet kommunikoivat huollon kanssa reaaliajassa. Älytekniikan ja sensorien avulla toiminnot voidaan optimoida.

Europress Group Oy valmistaa jätteen tilavuutta pienentäviä jätepaalaimia ja -puristimia. Balex-paalaimet on suunniteltu ja valmistettu yrityksen omalla tehtaalla Keravalla. Älytekniikan ja verkkoyhteyden avulla paalaimet kommunikoivat käyttäjän, huoltohenkilöstön ja jätteiden kuljettajan kanssa.

Paalain kertoo, kun jätepaali on valmis poistettavaksi, tai missä on vika, jos laite ei käynnisty. Europressin etätukikeskuksessa voidaan ottaa yhteys jokaiseen verkkoon liitettyyn laitteeseen.

– Käynnistymisen estyminen voi johtua esimerkiksi siitä, että hätäpysäytyspainike on painettuna tai täyttöluukku huolimattomasti suljettu. Asiakkaan soittaessa etätukeen asiakaspalvelija näkee näytöltään tilanteen ja opastaa asiakasta vapauttamaan painikkeen tai sulkemaan luukun, kertoo älytekniikan kehittämisestä Europressilla vastaava varatoimitusjohtaja Timo Huhtala.

Liikkeiden määrä ja voima optimoidaan.

Laitteiden kestävyyttä on parannettu älytekniikan ja sensorien avulla optimoimalla liikkeiden määrä ja voima kulloisenkin tarpeen mukaisiksi. Uuden teknologian avulla laitteet kestävät pitempään ja toimintahäiriöitä on vähemmän. Yhtä pahvilaatikkoa ei puristeta täydellä voimalla ja moneen kertaan, vaan sille riittää, kun se työnnetään kerran säiliöön. Kovemmat tehot otetaan koneesta käyttöön vasta siinä vaiheessa, kun puristettavaa alkaa olla enemmän.

Korkeimmat hydrauliikan painepiikit vältetään myös pehmennetyn etukäännön avulla. Toiminto pysäyttää paalaimen männän juuri ennen kuin se saavuttaa ääriasentonsa. Tämä säästää koneen osia turhalta kulumiselta.

Europress Group Oy on Pohjoismaiden suurin jätepuristinten ja -paalainten valmistaja. Noin 160 henkeä työllistävällä perheyrityksellä on ollut Suomen lisäksi toimintaa parin vuosikymmenen ajan myös naapurimaissa, mutta yritys hakee kasvua myös laajemmilta kansainvälisiltä markkinoilta.

 

Kuva: Europress