Uudistuva teollisuus

Teknologiateollisuudella on kaikki onnistumisen edellytykset: hyvät ja pitkät teolliset perinteet, innovatiivista suunnittelua ja tuotekehitystä, osaavia ihmisiä, huipputeknologiaa sekä digitaalisuuden osaamista.

Teknologiateollisuudessa on meneillään rakennemuutos, jossa syntyy uusia yrityksiä, pk-yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät sekä työllistävät yhä enemmän.

Kun teknologiayritykset menestyvät, Suomikin menestyy.

Tämä on Suomen kannalta elintärkeää, sillä ilman teknologiaperusteista talouskasvua jäämme jälkeen kansainvälisessä kilpailussa ja taloutemme heikkenee.

Kasvuyrityksillä on koko Suomen taloudelle iso merkitys paitsi talouden rattaiden rasvaajina myös uudenlaisten, tulevaisuuden innovaatioiden luojina. Ne helpottavat yrityskentän rakennemuutosta tuomalla markkinoille uusia osaamisalueita, bisnesmalleja ja teknologioita.

Kasvuryhmä sparraa

Kasvuryhmä on kasvuhaluisten keskisuurten suomalaisyritysten kasvun kirittämiseksi perustettu yrittäjien ja yritysjohtajien vertaisyhteisö, jonka toiminta perustuu vertaissparraukseen ja kokemuspohjaisen tiedon hyödyntämiseen.

Kasvuryhmän missiona on luoda Suomeen merkittävä ja aktiivisesti toisiaan tukeva joukko globaalisti menestyviä yrityksiä, jotka jakavat intohimon kasvaa, kehittyä ja muuttaa maailmaa.

Katso lisää osoitteesta www.kasvuryhma.fi

Katso myös:

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta -esitys (SlideShare)

Kasvuyritykset pelastavat Suomen

Saalasti aktiivinen kasvuryhmässä

Women in Tech