Tulevaisuuden koulu

Suomen menestys rakentuu osaamiselle ja kyvylle luoda uutta.

Teknologiateollisuus tukee suomalaisen koulun uudistumista. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on pääyhteistyökumppanina kahdessa Suomi 100-juhlavuoden hankkeessa, joissa rakennetaan suomalaista tulevaisuuden koulua. LUMA-keskus Suomen StarT-hanke tarjoaa kouluille konkreettiset eväät ilmiölähtöiseen oppimiseen. HundrED auttaa kouluja muuttumaan etsimällä ja levittämällä innostavia oppimisinnovaatioita.

Teknologiateollisuus edistää oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Tarjoamme peruskoulujen ja lukioiden oppilaille sekä heidän opettajilleen monipuolista tietoa teknologia-alasta sekä alan tarjoamista työ- ja opiskelumahdollisuuksista. 

LISÄTIETOJA:

Laura Juvonen, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi