Työmarkkinat - ajankohtaista

15
Touko
Uutinen
Teknologiateollisuus ry on sopinut toimihenkilöjärjestöjen (Ammattiliitto Pro, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Tietoala ry) kanssa, että liitot eivät käytä työehtosopimuksiin sisältyvää mahdollisuutta ns. optiovuodesta. Vastaava sopimus on tehty Teollisuusliitto ry:n kanssa jo aikaisemmin. Näin ollen kaikista työehtosopimuksista neuvotellaan syksyllä normaalissa järjestyksessä.
17
Huhti
Uutinen
Avoin vuorovaikutus ja sen kautta syntynyt luottamus ovat paikallisen sopimisen perusta. Tämä on keskeinen viesti tutkimuksesta, jolla selvitettiin paikallisen sopimisen hyviä käytäntöjä ja esteitä teknologiateollisuuden yrityksissä. Viestintä nousee yhdeksi keskeiseksi asiaksi.
12
Huhti
Näkökulma
Äänestäjille on tarjottu hernekeittoa, makkaraa ja monenlaisia vaalilupauksia. Lisää rahaa luvataan varhaiskasvatukseen, koulutukseen, vanhustenhuoltoon, turvallisuuteen ja moneen muuhun. Tärkeitä teemoja, mutta millä lisämenot rahoitetaan? Etenkin kun väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja.
04
Huhti
Näkökulma
Työmarkkinoiden kannattaisi ottaa oppia aiemmin tehdyistä virheistä.
01
Huhti
Uutinen
Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle nuorelle ja opiskelijalle tilaisuus tutustua työhön vientiteollisuudessa ja samalla kannustava kesätyökokemus.
12
Maalis
Uutinen
Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry ovat yhdessä sopineet, että liitot eivät käytä työehtosopimuksiin sisältyvää mahdollisuutta ns. optiovuodesta. Tällainen mahdollisuus sisältyy teknologiateollisuuden, malmikaivosten sekä pelti- ja teollisuuseristysalan sopimuksiin. Näin ollen työehdoista neuvotellaan syksyllä normaalissa järjestyksessä.
04
Tammi
Uutinen
Vielä on tilaa muutamille yrityksille, jotka haluavat tulla mukaan teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolien yhteiseen työhyvinvointihankkeeseen Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia. Luvassa on hyviä tuloksia ja entistä parempaa yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä.
11
Joulu
Tiedote
Työhyvinvointi paranee selkeästi ja monilla mittareilla mitattuna, kun yritykset ja henkilöstö satsaavat yhdessä toiminnan kehittämiseen. Tämä näkyy selkeästi esimerkiksi niissä yrityksissä, jotka ovat osallistuneet teknologiateollisuuden Työkaari kantaa -hankkeeseen. Parhaimmillaan sairauspoissaolot puolittuivat ja erilaisia työaikajoustoja otettiin laajasti käyttöön.
26
Loka
Tiedote
Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle on toiveikas, että viikkoja jatkunut poliittinen riita pienten yritysten irtisanomisperusteista ratkeaa. Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava arvioivat perjantaina maan hallituksen uutta ehdotusta irtisanomissuojaa koskevasta laista. Kaikki poliittiset työtaistelutoimet keskeytyvät toistaiseksi.
26
Loka
Uutinen
Maan hallitus on tehnyt ammattiyhdistysliikkeelle kompromissiesityksen, jolla se yrittää laukaista useita viikkoja jatkuneen poliittisen riidan irtisanomisperusteista pienissä yrityksissä. Palkansaajajärjestöjen hallinnot käsittelevät esitystä tänään perjantaina 26. lokakuuta.

Sivut