Työmarkkinat - ajankohtaista

12
Kesä
Artikkeli
Suomen hallitus on rakentanut ohjelmansa pitkälti 75 prosentin työllisyystavoitteen varaan. Tavoitteen toteutumista edistäisi merkittävästi, jos tulevat työmarkkinaratkaisut parantavat edelleen Suomen kustannuskilpailukykyä.
11
Kesä
Uutinen
Suomen Pankin tuore talousennuste vahvistaa tiedot hidastuvasta talouskasvusta. Suomen Pankin mukaan Suomen BKT kasvaa kuluvana vuonna 1,6 prosenttia, ensi vuonna 1,5 prosenttia ja vuonna 2021 enää 1,3 prosenttia. Hallituksen työllisyystavoitteen toteutuminen näillä kasvuluvuilla on hyvin epätodennäköistä ilman merkittäviä työllisyyttä lisääviä uudistuksia ja vastuullisia työmarkkinasopimuksia.
10
Kesä
Tiedote
Hyvä johtaminen ja esimiestyö lisäävät selkeästi yritysten kannattavuutta. Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeessa tehty selvitys osoitti, että kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja johtamisesta riippuvista syistä. Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.
24
Touko
Tiedote
Teknologiateollisuuden pääekonomistiksi on nimitetty 1.6.2019 lähtien KTM Petteri Rautaporras. Nimityksen tavoitteena on vahvistaa Teknologiateollisuuden roolia työmarkkinapolitiikan suunnannäyttäjänä. Rautaporras on toiminut pitkään...
23
Touko
Uutinen
Noin 60 prosenttia teknologiateollisuuden henkilöstöstä on työpaikoilla neuvoteltujen paikallisten palkkaratkaisujen piirissä. Alan työehtosopimuksissa on ensisijaisena vaihtoehtona, että palkantarkistuksista sovitaan paikallisesti ottaen huomioon mm. työpaikan taloudellinen tilanne ja palkkauksen kannustavuus.
15
Touko
Uutinen
Teknologiateollisuus ry on sopinut toimihenkilöjärjestöjen (Ammattiliitto Pro, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Tietoala ry) kanssa, että liitot eivät käytä työehtosopimuksiin sisältyvää mahdollisuutta ns. optiovuodesta. Vastaava sopimus on tehty Teollisuusliitto ry:n kanssa jo aikaisemmin. Näin ollen kaikista työehtosopimuksista neuvotellaan syksyllä normaalissa järjestyksessä.
17
Huhti
Uutinen
Avoin vuorovaikutus ja sen kautta syntynyt luottamus ovat paikallisen sopimisen perusta. Tämä on keskeinen viesti tutkimuksesta, jolla selvitettiin paikallisen sopimisen hyviä käytäntöjä ja esteitä teknologiateollisuuden yrityksissä. Viestintä nousee yhdeksi keskeiseksi asiaksi.
12
Huhti
Näkökulma
Äänestäjille on tarjottu hernekeittoa, makkaraa ja monenlaisia vaalilupauksia. Lisää rahaa luvataan varhaiskasvatukseen, koulutukseen, vanhustenhuoltoon, turvallisuuteen ja moneen muuhun. Tärkeitä teemoja, mutta millä lisämenot rahoitetaan? Etenkin kun väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja.
04
Huhti
Näkökulma
Työmarkkinoiden kannattaisi ottaa oppia aiemmin tehdyistä virheistä.
01
Huhti
Uutinen
Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle nuorelle ja opiskelijalle tilaisuus tutustua työhön vientiteollisuudessa ja samalla kannustava kesätyökokemus.

Sivut