Työmarkkinat - ajankohtaista

12
Maalis
Tiedote
Jäänmurron työehtosopimuskiistaa koskeva valtakunnansovittelijan sovintoesitys on hylätty. Lakko alkaa klo 14.00 ja keskeyttää jäänmurron. Lakolla on vaikutuksia sekä väylä- että satamajäänmurtoon.Jäätilanteen vuoksi jäänmurtoa tarvitaan Perämeren...
24
Helmi
Uutinen
Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän uudistustyön katkeaminen ei poista uudistusten tarvetta. Sopimuskausien aikaista työrauhaa ja erimielisyyksien käsittelyä on parannettava. Kustannukset on mitoitettava vientisektorin mukaan.
23
Tammi
Tiedote
Teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliitot pitävät tärkeänä, että yritykset tarjoavat työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja sekä kesätyöpaikkoja opiskelijoille ja koululaisille. Näin vahvistetaan teknologia-alojen koulutuksesta ja töistä kiinnostuneiden ja jo opiskelunsa aloittaneiden uskoa tulevaisuuteen.
14
Tammi
Näkökulma
Suomen kustannuskilpailukyky suhteessa länsimaihin on heikentynyt vuoden 2007 jälkeen. Saksaan verrattuna kilpailukyky heikkeni jo tätä aiemmin. Työpaikkakohtaisten palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittyminen on yksi oleellinen edellytys kilpailukyvyn paranemiselle.
07
Tammi
Uutinen
Työllisyys- ja kasvusopimuksen osana sovittu valmistelutyö työmarkkinoiden työrauha-, neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän uudistamiseksi venyy yli alkuperäisen määräajan; työn keskeneräisyyden ja merkittävyyden johdosta sekä Teknologiateollisuus että EK arvioivat joulukuussa, että määräaikaa on syytä jatkaa yli vuoden vaihteen. EK:n hallituksen työvaliokunnan asettama uusi takaraja työlle on helmikuun puoliväli.
15
Joulu
Artikkeli
Suomen talousongelmat ovat värittäneet viime vuosina työmarkkinaneuvotteluita, joissa tarvitaan kompromissivalmiuksien lisäksi talouden vankkaa tuntemusta.
12
Joulu
Tiedote
Teknologiateollisuuden yhdeksässä jäsenyrityksessä on järjestetty työrauhavelvoitteen vastaisia, laittomia lakkoja.
10
Joulu
Tiedote
ABB:n pääluottamusmiehen työsuhteen päättymistä koskeva kiista on sovittu Metalliliiton ja Teknologiateollisuuden myötävaikutuksella. Paikalliset osapuolet ovat hyväksyneet työsuhteen päättymiseen liittyvät ehdot.
08
Joulu
Tiedote
ABB Oy:n Helsingin Motors and Generators -yksikön työntekijöiden pääluottamusmiehen työsuhde on päättynyt 8.12.2014 luottamuspulan takia. Luottamuspula liittyy henkilön kyvyttömyyteen hoitaa tehtäväänsä luottamusmiesjärjestelmän edellyttämällä...
30
Syys
Uutinen
EU on asettanut tavoitteekseen nostaa valmistavan teollisuuden osuuden 15:stä 20 prosenttiin EU:n bruttokansantuotteesta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on haastava, sillä EU:n kilpailukyky on jäänyt monelta osin jälkeen kansainvälisissä vertailuissa.

Sivut