Sparrausverkosto

Sparrausverkosto

sparraus
Teknologiateollisuus haluaa auttaa työyhteisöjen kansainvälistymisessä ja monimuotoistumisessa.

Sparrausverkosto

Valo 2.0 -sparrausverkosto on Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten edustajista koostuva ryhmä, joka jakaa aktiivisesti toisilleen parhaita käytäntöjä ja auttaa toisiaan alkuun työyhteisön monimuotoistumisessa ja kansainvälistymisessä.

Kokeneemman avustuksella toiminta on helpompi aloittaa, joten tarjoamme mahdollisuuden jakaa parhaita oppeja kansainvälisistä rekrytoinneista sparrausverkoston kesken. Tarkoituksena ei ole ainoastaan kertoa ylhäältä päin miten tulisi toimia, vaan saada aikaan oikea muutos ja aktivoida toimintaan.

Sparraajina ovat edelläkävijäyritykset, joilla on tietotaitoa aihepiiristä.

Lisätietoja: Jenni Pitkänen, 050 430 3181

Techmock

monikulttuurisuus

 

MOK Moninaisuus ja kulttuurinen osaaminen -koulutus on koulutus eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kohtaamiselle.

Kulttuurikompetenssin vahvistaminen vaikuttaa tapaan kohdata asiakkaita sekä kehittää monimuotoisten työyhteisöjen johtamista, rekrytointiosaamista ja työhyvinvointia. Samalla muokataan työyhteisöjen asenteita.

TechMOK-projektissa MOK-koulutus räätälöidään seitsemään teknologia-alan pilottiyritykseen syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana.

Koulutuskokonaisuus sisältää IDI-mittaukset ennen ja jälkeen koulutuskokonaisuuden sekä 6 koulutusmoduulia á 3 - 3,5 tuntia.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset Jenni Pitkänen p. 050 430 3181

Ks. myös 100 parempaa tapaa