Kannustava palkkaus

Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeisiä johtamisen työkaluja. Toimiva palkitseminen ohjaa toimintaa, kannustaa henkilöitä, parantaa yrityksen tuottavuutta ja houkuttelee hyviä työntekijöitä.

Kannustava ja kannattava palkkaus perustuu yrityksen strategiaan ja sitä tukevaan palkkapolitiikkaan. Palkkausjärjestelmät toimivat tehokkaasti kun ne sopivat yhteen yritystoiminnan kokonaisuuden kanssa. Palkkausjärjestelmiä on myös kehitettävä vastaamaan muuttuneita tarpeita.

Palkkaus kuluerästä investoinniksi

Yrityksellä on käytettävissään erilaisia yhdistelmiä erilaisista palkitsemistavoista. Palkitsemisen perustana on kannustava palkkaus, jota täydennetään muilla rahallisilla sekä aineettomilla palkitsemistavoilla.

Onnistunut palkitseminen koostuu monesta osatekijästä ja riippuu samalla tilanteesta, jossa palkitsemista toteutetaan.

Työehtosopimusten palkkausjärjestelmät antavat välineitä yrityskohtaisen palkkauksen ja palkitsemisen perustaksi. Lue lisää palkkauksesta alasivuilta.