Palkantarkistukset

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksissa palkkojen tarkistaminen toteutetaan työpaikoilla ensisijaisesti yritysten omista lähtökohdista käsin

Teknologiateollisuus on uudistanut työntekijöitä, toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskevat työehtosopimuksensa syksyllä 2017.

Työehtosopimukset ovat voimassa 31.10.2020 saakka ja niihin sisältyy vuosia 2017 ja 2018 koskevat palkantarkistukset.

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti pyrkien toteuttamaan palkkojen tarkistaminen työpaikoilla ensisijaisesti näiden omista lähtökohdista käsin.

Sopimuksiin sisältyy myös toissijainen menettely, jossa palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksella 0,9 %:n ja 0,7 %:n yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä työnantajan päättämänä ajankohtana kuitenkin viimeistään 1.1.2019 (vuoden 2018 ratkaisu) tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Tarkemmat tiedot eri työehtosopimusten palkkaratkaisuista löytyvät täältä.