Palkkatilastot

Palkkatilastoja käytetään muun muassa palkkauksen suunnittelussa ja ohjauksessa sekä työehtosopimusneuvotteluissa.

Yrityksissä palkkatilastoja tarvitaan palkkauksen suunnitteluun, ohjaukseen ja valvontaan. Palkkatilastojen avulla yritykset voivat selvittää oman palkkatasonsa ja palkkakehityksensä suhteessa toimialansa keskimääräiseen palkkatasoon ja -kehitykseen.

Teknologiateollisuudessa palkkatilastoja tarvitaan tietolähteenä sopimusneuvotteluissa arvioitaessa eri sopimusvaihtoehtojen kustannusvaikutuksia. Myös Tilastokeskus käyttää EK:n ja Teknologiateollisuus ry:n palkkatilastoaineistoa julkaisemiensa palkkatilastojen lähteenä. Tähän perustuen Tilastokeskus ei tee jäsenyrityksillemme mitään muuta palkkoja koskevaa tiedustelua.

Tuotamme yhdessä EK:n kanssa valtakunnallisia palkkatilastoja työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkoista jäsenyrityksiltä kerättyjen palkkatietojen pohjalta. Esimerkiksi työntekijöiden palkoista toimitamme jäsenpalveluna jokaiselle työpaikalle tämän oman palkkatilaston tehdyn työajan palkoista kerran vuodessa.

Lisäksi lähetämme yritykselle neljänneltä neljännekseltä koko alaa koskevat palkkatilastot alueittain ja toimialoittain. Kaikki mainitut tilastot ovat rakenteeltaan samanlaisia, joten vertailuun tarvittavat tiedot löytyvät helposti.

Palkkatilastot löydät Tilastot osiosta: Ajankohtaista - Tilastot - Palkat ja työvoimakustannukset

Palkkatilasto-ohjeet

Linkit EK:n sivulle: