Palkkaustapoja

Yrityksen tavoitteita tukevilla palkkaus- ja palkitsemistavoilla parannetaan kilpailukykyä

Teknologiateollisuuden toimintaympäristö muuttuu alati. Yritysten on sopeuduttava ennakoivasti kysynnän, kilpailun ja markkinoiden muutoksiin. Toimintatapoja on kehitettävä kilpailukyvyn ja kannattavuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Jalostusarvon lisäämiseksi kalliit koneet ja laitteet on saatava toimimaan nykyistä tehokkaammin ja tuottavammin.

Monipuolisen palkkaustapojen käytön ja oikein sovellettujen, niitä täydentävien tulos- ja voittopalkkioiden avulla rahallinen palkitseminen saadaan kattamaan sekä välittömiin työsuorituksiin perustuva yksilöllinen palkitseminen että yrityksen kokonaistavoitteita tukeva koko henkilöstön yhteinen, tulosten mukainen palkitseminen.

Toimintaympäristön muutoksiin sopeutumista ja tavoitteiden saavuttamista parannetaan myös aidolla työpaikkakohtaisella yhteistoiminnalla.

Tulosta ja palkkaa -julkaisussa käsitellään palkkaustapoja ja tulos- ja voittopalkkioita sekä niiden palkkahallinnollisia sovellutuksia. Palkitsemisen lisäksi julkaisussa käsitellään tuotannon kannalta kolmea keskeistä tuottavuus- ja kannattavuustekijää ja näihin vaikuttavia asioita sekä yhteistoiminnan merkitystä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kannustavuuden takia on tärkeätä, että ryhmäkohtainen palkkio-osuus ei korvaa henkilökohtaisia palkkaporrastuksia. Niillä huolehditaan siitä, että työn vaativuuden ja pätevyyden erot ryhmän sisälläkin vaikuttavat palkkaan.

 

Lisäksi: