Tekijää kannustava

Tavoitteena on maksaa palkkaa henkilön osaamisen ja tuloksellisuuden mukaan, hyvästä työstä enemmän palkkaa. Työpaikoilla määritellyt, ajan tasalla pidetyt palkkaperusteet ovat palkkaporrastuksen ja henkilökohtaisten palkkaerojen oikeudenmukainen perusta

Palkkaus on kannustavaa, kun henkilöllä on mahdollisuus omalla toiminnallaan vaikuttaa palkkaansa. Kannustavuuden edellytyksenä on myös, että palkkaperusteet tunnetaan ja ymmärretään. Työpaikoilla määritellyt, ajan tasalla pidetyt palkkaperusteet ovat palkkaporrastuksen ja henkilökohtaisten palkkaerojen oikeudenmukainen perusta. Oikeudenmukainen palkkaus perustuu työtehtävien vaativuuteen ja henkilön osaamiseen sekä henkilön tai ryhmän suoriutumiseen.