Yrityskohtainen

Kannustavan ja kannattavan palkkauksen lähtökohtana on, että palkat ja korotukset määritellään yrityskohtaisesti yrityksen palkkapolitiikan ja tilanteen mukaan

Kannattava ja kannustava palkkaus pohjautuu yrityksen strategiaan. Jotta palkkaus toimisi osana johtamista, on henkilöstön tunnettava strategia ja liiketoimintatavoitteiden on oltava tiedossa. Palkkauksen tulee tukea yrityksen tavoitteiden saavuttamista ja valittua toimintatapaa.

Tukeeko palkitseminen yrityksesi tavoitteita?

Yrityksen palkkapolitiikka määrittää palkkauksen tavoitteet ja keskeiset periaatteet. Jokaisen yrityksen palkkapolitiikan sisältö on omanlaisensa. Palkkapolitiikka määrittää palkkauksen perusteet, miten palkka ja tuloksellinen työskentely riippuvat toisistaan, millainen on palkkaporrastus, miten palkka-asioita yrityksessä hoidetaan ja miten henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa omaan palkkaansa. Vastuu palkkapolitiikan määrittämisestä on johdolla.

Palkitsemisen kokonaisuus yrityksessä koostuu kaikista niistä palkitsemistavoista, joilla työnantaja palkitsee henkilöstöään. Mukana on tavallisesti sekä aineellisia että aineettomia palkitsemistapoja. Aineellisia palkitsemistapoja ovat esimerkiksi rahapalkka, luontoisedut, tulos- ja voittopalkkiot sekä työsuhde-edut. Aineettomia palkitsemistapoja ovat esimerkiksi mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa, mahdollisuus kehittyä ja kouluttautua sekä työstä saatava palaute.