Kehitä yritysturvallisuutta

Kehitä yritysturvallisuutta

yritysturvallisuus
Yritysturvallisuuden hallitseminen tuo yritykselle kilpailuetua. Asiakassuhteista voidaan pitää paremmin huolta, kun yritys pystyy tarjoamaan tuotteensa ja palvelunsa mahdollisimman luotettavasti.

Yritysturvallisuuden hallinta on kokonaisuuden - ei vain yhden turvallisuuden osa-alueen - hallintaa. Toiminnan jatkuvuutta on vaikea turvata ja varautumistoimia kehittää, jos samaan aikaan tieto- ja kyberturvallisuus tai/ja työturvallisuuden varmistaminen on jätetty hoitamatta.

Yritysturvallisuuden hallinta vaatii hyvää suunnittelua, johtamista sekä henkilöstön osallistamista turvallisuuden kehittämiseen arjen toiminnaksi. Hyvä turvallisuus säästää rahaa ja parantaa turvallisuuden lisäksi henkilöstön tuottavuutta ja työhyvinvointia. Kriisien kohtaaminen ja niistä palautuminen sujuvat hyvin johdetussa organisaatiossa paremmin ja vähemmin vaurioin.

Teknologiateollisuus ry haluaa tukea jäsenyrityksiään yritysturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen kehittämisessä. Tästä syystä olemme koonneet yritysturvallisuuden tietopaketin sekä yritysturvallisuuden kehittämistä tukevia työkaluja ja vinkkejä.

Tutustu ja hyödynnä tietopaketit ja työkalut!