AY-koulutus

Yrityksen luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuksesta on sovittu tarkemmin eri työehtosopimuksissa. Kuten kaiken osaamisen kehittämisen, myös AY-koulutuksen tulee olla suunnitelmallista ja perustua työnantajan kanssa käytyyn keskusteluun.