AY-koulutus

Yrityksen luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuksesta on sovittu tarkemmin eri työehtosopimuksissa. Kuten kaiken osaamisen kehittämisen, myös AY-koulutuksen tulee olla suunnitelmallista ja perustua työnantajan kanssa käytyyn keskusteluun.

Ohessa on luettelot koulutustyöryhmien hyväksymistä ay-koulutuksista, joilta korvataan ansionmenetys työehtosopimuksen ehtojen täyttyessä. Tarkemmat edellytykset ansionmenetyksen korvaamiselle löytyvät kyseisestä työehtosopimuksesta.

2018

Teollisuusliitto_Työnantajatuen piiriin kuuluvat kurssit 2018

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden koulutustarjonta 2018

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden (Pro) koulutustarjostan 2018

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden kurssitarjonta 2018

Tietotekniikan palvelualan koulutustarjonta 2018 

2017

Metalli: Työnantajatuen piiriin kuluvat kurssit 2017

Tietotekniikan koulutustarjonta 2017

Koulutuskalenteri 2017 (Teknologiateollisuus ja Sähköliitto)

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden koulutustarjonta 2017

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden kurssitarjonta 2017

 

***

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton koulutustyöryhmässä hyväksytyt kurssit vuodelle 2016

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden kurssitarjonta vuonna 2016, liittojen hyväksymät kurssit

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen 19 §:n tarkoittama luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kurssitarjonta vuonna 2016; liittojen hyväksymät kurssit

Tietotekniikan palvelualan koulutustarjonta vuonna 2016

EK-STTK -koulutustyöryhmässä hyväksytyt kurssit vuonna 2016

Teknologiateollisuuden ja Sähköliiton koulutustyöryhmässä hyväksytyt kurssit vuodelle 2016