Matkustaminen

Teknologiateollisuus ry:n eri työehtosopimuksissa on sovittu työmatkoihin liittyvistä velvollisuuksista, korvauksista ja paikallisista poikkeuksista.

Työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt ovat lähtökohtaisesti velvollisia suorittamaan työtehtäviensä edellyttämät matkat. Teknologiateollisuus ry:n eri työehtosopimuksissa on sovittu työmatkojen järjestelyihin liittyvistä asioista ja osapuolille työkomennuksista syntyvistä velvollisuuksista. Kysymyksiä tarkastellaan sekä kotimaassa että ulkomailla tapahtuvien työmatkojen osalta. Verohallinto antaa vuosittain päätöksensä verovapaista matkakustannusten korvauksista.  

Teknologiateollisuus ry:n työehtosopimuksissa on sovittu muun muassa

  • matkakustannusten
  • päivärahan
  • matka-ajan korvauksen
  • ateriakorvauksen
  • yöpymiskustannusten korvaamisesta.

Teknologiateollisuus ry:n eri työehtosopimuksissa on lisäksi määräyksiä siitä, miten työehtosopimuksissa mainituista koti- ja ulkomaan työmatkojen kustannusten korvaamisista voidaan paikallisesti sopia toisin. Paikallinen sopiminen mahdollistaa yrityskohtaisten tarpeiden paremman huomioon ottamisen. Paikallisia sopimuksia laadittaessa on aina otettava huomioon sopimusten mahdolliset veroseuraamukset. 

Liitteet: