Osaamisen kehittäminen

Liitot ovat kehittäneet käytännönläheisen mallin osaamisen kehittämiseen. Työnantaja voi myös saada verovähennyksen tai sitä vastaavan korvauksen suunnitelmaan perustuvasta koulutuksesta.

Osaamisen kehittäminen on yrityksissä jokapäiväistä työtä ja oppimista. Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset ja niiden henkilöstö ovat osoittaneet, että huippuosaaminen on menestyksekkään liiketoiminnan takana. Yrityksen korkea osaaminen on tunnistettu myös useissa tutkimuksissa yhdeksi tärkeimmäksi kilpailukykytekijäksi. Suomalaiselle osaamiselle ja sen jatkuvalle kehittämiselle on asetettu suuria haasteita. Nämä haasteet on tehty voitettaviksi. Tämä edellyttää, että yrityksissä on jatkuvan oppimisen ilmapiiri sekä ymmärrettävä prosessi osaamisen kehittämiseen.

Liitot ovat kehittäneet käytännönläheisen mallin osaamisen kehittämiseen. Malli palvelee parhaiten yrityksen ja henkilöstön tarpeita sekä vastaa osaltaan yrityksen kilpailukyvylle asetettuihin haasteisiin. Katso lisää

Osaamisen kehittämistä koskeva uusi lainsäädäntö

Osaamisen kehittämistä koskeva lainsäädäntö, joka perustuu työmarkkinajärjestöjen maaliskuussa 2013 sopimaan toimintamalliin, tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Lainuudistusten keskeinen ajatus on, että työnantaja saa verovähennyksen tai sitä vastaavan korvauksen osaamisen kehittämisestä, joka perustuu koulutussuunnitelmaan.

Alla on Teknologiateollisuus ry:n, Ammattiliitto Pro:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi sekä Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n laatima asia koskeva ohjeistus.

Liittojen (Teknologiateollisuus ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n) yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

EK:n laatima ohjeistus