Työelämä tutuksi

TET eli työelämään tutustuminen on yläkoulun ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso.

TET-jakso on mahdollisuus nuorelle päästä näkemään ja kokemaan mitä oikeissa työpaikoissa tehdään. Sillä on parhaimmillaan suuri merkitys nuoren tulevaisuuteen. TET on ainutlaatuinen mahdollisuus myös yrityksille tarjota nuorille kokemuksia alan tarjoamista mahdollisuuksista.

Huolellisesti suunnitellulla ja toteutetulla TET-jaksolla voi luoda hyvää yrityskuvaa ja tehdä yritystä sekä tuotteita tunnetuksi. Onnistuneella TET-jaksolla voi olla merkitystä myös osaavien työntekijöiden rekrytoinnissa. Tulevaisuuden osaajat ovat tämän päivän koululaisia. TET jaksoon kannattaa siis panostaa.

Vinkkejä onnistuneelle tutustumisjaksolle

Onnistuneen TET-jakson suunnitteluun kannattaa panostaa. Silloin siitä hyötyvät kaikki, niin oppilas kuin yrityskin. Seuraavassa on muutamia vinkkejä:

 1. Tehkää tarkka ohjelma TET-jaksosta: mitä — missä — milloin. Jakson tavoitteena on antaa mahdollisimman kattava kokonaiskuva yrityksen toiminnasta.
 2. On tärkeää, että jakson aikana löytyisi nuorelle mielekästä ja monipuolista tekemistä sekä myös vastuuta. Kannustakaa nuoria omatoimisuuteen.
 3. Valitkaa innostunut, nuorista pitävä yhteyshenkilö sekä eri tutustumiskohteisiin työstään innostuneita ammattilaisia.
 4. Nuori voi viettää 1-2 päivää seuraamalla häntä kiinnostavan ammattilaisen työpäiviä ja tutustumalla vierestä työntekemiseen. Tämä edellyttää seurattavalta innostavaa otetta oman työn esittelyyn.
 5. Kertokaa koko henkilökunnalle tulevasta TETiläisestä. Nuorelle on tärkeää, että henkilökunta ottaa hänet hyvin vastaan. TET on usein nuoren ensikontakti työelämään.

Nuorten antamaa palautetta ja ehdotuksia TET-jaksosta kannattaa kuunnella. Siitä saa hyviä vinkkejä seuraavien TETiläisten ohjelmaan.


Esimerkkiohjelma TET-jakso 6 tuntia/päivä:

Maanantai

 • tervetuloa taloon, talon tavat, leimaus, ruokailu, ym. päivittäiset käytännöt
 • yrityksen esittely, tuotteet, henkilöt, mitä tehdään, tuotantoon tutustuminen, jne.
 • tietotekniikan käyttö ja pelisäännöt
 • töiden esittely ja ohjaus

Tiistai

 • tutustuminen osastoon 1
 • osallistuminen osaston töihin
 • omat jaksolle sovitut tehtävät

Keskiviikko

 • osaston 1 työntekijän seuraamista
 • osallistuminen osaston tehtäviin
 • omat jaksolle sovitut tehtävät

Torstai

 • tutustuminen osastoon 2
 • mukana tuotantopalaverissa sekä osallistuminen osaston töihin
 • omat jaksolle sovitut tehtävät

Perjantai

 • osaston 2 työntekijän seuraamista
 • mukana asiakaskäynnillä
 • mukana perjantaipalaverissa
 • omat jaksolle sovitut tehtävät
 • palautekeskustelu