Työturvallisuus

Työturvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien etu.

Työturvallisuutta koskevat lait ja muut määräykset vaikuttavat oleellisesti työntekijöiden henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja työn sujuvuuteen työpaikoilla. Työturvallisuuden tavoitteena on työntekijän fyysisen ja henkisen turvallisuuden ja terveyden turvaaminen työssä. Työturvallisuudesta huolehtiminen on osa tuloksellista yritystoimintaa.

Laajasti ottaen työsuojelukäsitteen piiriin luetaan

  • työturvallisuustoiminta eli työtapaturmien torjunta ja henkinen työsuojelu
  • työpaikkaterveydenhuolto eli ammattitautien ja muiden työstä aiheutuvien sairauksien torjunta
  • työsuhdelakien valvonta eli esimerkiksi työaikaan, nuorten työntekijöiden asemaan jne. liittyvät kysymykset
  • työpaikkasuojelu, esimerkiksi palontorjunta ja väestönsuojelu
  • työsuojeluyhteistoiminta ja työsuojeluvalvonta.

Turvallinentyöpaikka.fi – sivusto

Teknologiateollisuus ylläpitää yhdessä Teollisuusliitto ry:n, Ammattiliitto PRO ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YNT ry:n kanssa http://turvallinentyopaikka.fi/ sivustoa. Sivuston tarkoitus on toimia käyttäjälle apuvälineenä tutustumisessa keskeisiin työsuojelua koskeviin määräyksiin ja – ohjeisiin. Sivustolta löytyy työsuojelua koskevan lainsäädännön ja määräysten lisäksi esimerkiksi linkit tärkeimmille työturvallisuussivustoille.

Lisätietoja: Asiantuntija Jarmo Päivä, 040 7597 602