Ulkomaantyö

Teknologiateollisuus on hyvin kansainvälinen toimiala.

Suomalaisilla teknologiayrityksillä on ulkomaisia tytäryhtiöitä ja toisaalta monet Suomessa toimivista teknologiateollisuuden yrityksistä kuuluvat ulkomaiseen konserniin. Tässä toimintaympäristössä monien työntekijöiden työhön kuuluvat komennukset ulkomaille.

Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ovat yhdessä laatineet oppaan yrityksille ja niiden työntekijöille keskeisimmistä asioista, jotka tulisi huomioida sovittaessa ulkomaantyön työehdoista.

Työehdot ulkomaantyössä (2015)

 

Teknologiateollisuus ry ja Ammattiliitto Pro ry ovat yhdessä laatineet teknologiateollisuuden yrityksille ja niiden toimihenkilöille tarkoitetun oppaan ulkomaantyön työehdoista.

Työehdot ulkomaantyössä, teknologiateollisuuden toimihenkilöt (2015)

 

Tietotekniikan palvelualan yrityksille ja niiden työntekijöille tarkoitettu opas ulkomaantyön työehdoista on laadittu Teknologiateollisuus ry:n, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n ja Tietoalan toimihenkilöt ry:n kesken.

Työehdot ulkomaantyössä Tietotekniikan palvelualalla (2015)