Asiakastarpeet

Työaikajärjestelyt ovat keskeinen osa päätöksentekoprosessia, jolla yritys sopeutuu markkinoiden asettamiin vaatimuksiin. Ratkaisut ovat yrityskohtaisia.

Talouden ja teollisuuden toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Yrityksen ja sen henkilöstön on sopeuduttava ennakoivasti kysynnän, kilpailun ja markkinoiden muutoksiin. Tämä vaatii jatkuvaa toimintatapojen kehittämistä kilpailukyvyn ja kannattavuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi sekä ennen kaikkea asiakaslupausten täyttämiseksi, joka on yrityksen elinehto.

Muutokset edellyttävät yritykseltä ja sen henkilöstöltä panostusta toiminnan laatuun ja toiminnalliseen joustavuuteen ja ne kohdistuvat koko organisaatioon - markkinointiin, tuotekehitykseen, tuotantoon, johtoon.

Työaikajärjestelyt ovat keskeinen osa päätöksentekoprosessia, jolla yritys sopeutuu markkinoiden asettamiin vaatimuksiin. Ratkaisut ovat yrityskohtaisia. Strategian valinta ja käytännön toimet on määriteltävä paikallisesti, yrityksen omista lähtökohdista käsin.

Monipuoliset työajat ja mahdollisuudet lisätä tai vähentää työaikaa kysynnän mukaan parantavat yritysten edellytyksiä sopeuttaa toimintansa asiakkaiden vaatimuksia vastaavaksi.

Onnistumisen edellytyksiä ovat mm. ennakkoluulottomuus uusiin ratkaisuihin sekä tavoitteiden ja tarkoituksen selkeys ja ymmärrettävyys.