Onnistuminen

Toimivien työaikajärjestelyiden taustalla on hyvä yhteistoiminta ja paikallisen sopimisen kulttuuri.

Lähtökohtana on sekä työnantajan että henkilöstön tarpeiden tunnistaminen, yhteisten etujen tavoittelu ja niiden saavuttamiseksi tarvittavien uusien ratkaisujen etsiminen. Tällöin korostuvat mm. seuraavat asiat:

Yhteinen tahto

 • määrittää tavoitteet
 • käydä keskustelua yrityksen menestystekijöistä, vaatimuksista ja muutospaineista
 • käydä keskustelua tavoiteltavan ratkaisun tarpeellisuudesta, vaikutuksista ja vaihtoehdoista
 • käydä keskusteluatyöntekijöiden arvostuksista ja tarpeista
 • käydä keskusteluapaikalliseen sopimiseen liittyvistä säännöksistä ja määräyksistä
 • kyseenalaistaa perinteiset toimintatavat ja niitä ylläpitävät asenteet
 • ottaa ja kantaa vastuu paikallisen sopimisen onnistumisesta.

Neuvottelukulttuuri

 • Johtamis- ja organisaatiokäytännöt. Neuvottelukulttuuri on kiinteästi sidoksissa johtamis- ja organisaatiokäytäntöihin, jotka voivat joko vahvistaa tai heikentää paikallisen sopimisen edellytyksiä. Paikallinen sopiminen onnistuu parhaiten, kun yrityksessä on totuttu tavoitteelliseen työskentelyyn.
 • Neuvottelutaito. Osapuolten asenteet ovat yhteistyöhakuiset ja heillä on ratkaisujen tekoon riittävät tiedot ja taidot.
 • Luottamus. Luottamuksen ilmapiiri syntyy yhteisestä sitoutumisesta asioiden johdonmukaiseen, luovaan ja oikeudenmukaiseen käsittelyyn.

Juridinen sopimisvalmius

 • Tietoa normeista: työehtosopimusmääräysten riittävä tunteminen on edellytyksenä paikallisesti sovittavien asioiden tunnistamiselle ja mahdollisuuksien hyödyntämiselle.
 • Sopimistekniikan hallinta: neuvottelun tulos on syytä tehdä sopimuksen muotoon siten, että siitä ilmenee osapuolten tarkoitus ja sovitut asiat yhteisesti ymmärretyllä kielellä.