Työehtosopimukset

Työehtosopimukset

tes

Teknologiateollisuuden työehtosopimus

Uudistettu teknologiateollisuuden työehtosopimus (Teknologiateollisuus ry – Teollisuusliitto ry) allekirjoitettiin liittojen välillä 8.11.2017. Tällä päivämäärällä työehtosopimus on myös astunut voimaan.

Työehtosopimuksen sisältöä koskevat muutokset ovat tulleet voimaan pääsääntöisesti 8.11.2017, ellei asianomaisissa sopimuskohdissa ole voimaantulon osalta muuta sovittu.

Uudet työkohtaiset palkat, alle 18-vuotiaiden työntekijöiden ja opiskelijoiden palkat, erilliset lisät sekä pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvaukset tulevat voimaan vasta työehtosopimuksessa erikseen sovitun ajankohdan mukaan.

Teknologiateollisuuden työehtosopimus 8.11.2017 - 31.10.2020

Collective Agreement between Technology Industries of Finland and Industrial Union 8 Nov 2017 - 31 Oct 2020

Kollektivavtal 8.11.2017 - 31.10.2020

 

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä.

 

 

Malmikaivosten työehtosopimus

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus