Työehtosopimukset

Työehtosopimukset

tes

 

 

Teknologiateollisuuden työehtosopimus

Teknologiateollisuuden työehtosopimus 4.1.2020 - 30.11.2021

Uudistettu teknologiateollisuuden työehtosopimus astui voimaan 4.1.2020. Uudet määräykset ovat tulleet voimaan mainittuna päivänä, ellei asianomaisissa kohdissa voimaantulosta ole muuta määrätty.

Työehtosopimuksesta on laadittu väliaikainen työversio, jossa muutokset on kirjoitettu punaisella tekstillä. 

Allekirjoituspöytäkirjaan on sisällytetty palkantarkistukset 2020 ja 2021 sekä uusi työaikajärjestelyjä koskeva tes-määräys. 

 

Teknologiateollisuuden työehtosopimusratkaisun 2020-2021 infodiat (pdf)

***

Teknologiateollisuuden työehtosopimus 8.11.2017 - 31.10.2020

Collective Agreement between Technology Industries of Finland and Industrial Union 8 Nov 2017 - 31 Oct 2020

Kollektivavtal 8.11.2017 - 31.10.2020

 

Katso työehtosopimukseen liittyvät oppaat tästä.

Ay-koulutukset: Teknologiateollisuus - Teollisuusliitto -koulutustyöryhmässä hyväksytyt ay-kurssit 2020

 

Malmikaivosten työehtosopimus

Malmikaivosten työehtosopimus 16.1.2020-30.11.2021 Työversio

Uudistettu malmikaivosten työehtosopimus astui voimaan 16.1.2020. Uudet määräykset ovat tulleet voimaan mainittuna päivänä, ellei asianomaisissa kohdissa voimaantulosta ole muuta määrätty.

Työehtosopimuksesta on laadittu väliaikainen työversio, jossa muutokset on kirjoitettu punaisella tekstillä. 

Allekirjoituspöytäkirjaan on sisällytetty palkantarkistukset 2020 ja 2021, uusi työaikajärjestelyjä koskeva tes-määräys sekä kirjaus kaivoksissa sovellettavista työehdoista. 

 

Malmikaivosten työehtosopimusratkaisun 2020-2021 infodiat (pdf)

 

***

 

Malmikaivosten työehtosopimus 8.11.2017 - 31.10.2020

 

 

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus