Työhyvinvointia yhteistyöllä

Työhyvinvointia yhteistyöllä

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työhyvinvointi vaikuttaa työssä jaksamiseen ja työhön sitoutumiseen. Oikeanlaisella yhteistyöllä voidaan vaikuttaa sairauspoissaoloihin ja työn tuottavuuteen.

Työhyvinvointia ei ole valmiina – se syntyy vain henkilön omista kokemuksista suhteessa hänen omaan työhönsä.

Työhyvinvointia edistetään työpaikalla johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Työsuojeluhenkilöstö, luottamusmiehet ja työterveyshuolto toimivat tärkeinä kumppaneina työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolten näkemykset työhyvinvoinnista ovat perustuneet Työterveyslaitoksen Työkykytalo-malliin. Sitä hyödynnettiin myös Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -hankkeessa, jonka tavoitteena oli työhyvinvoinnin parantaminen, työurien pidentäminen ja eheyttäminen sekä tuottavuuden kohentaminen. Työkaari kantaa -hanke jatkui useita vuosia, ja sen viimeisin vaihe päättyi kesällä 2021.