Työajan pidennys 24 h

Työajan pidennys 24 h

Työajan pidentämisellä yllättävän suuret työllisyysvaikutukset

Kilpailukykysopimukseen sisältynyt työajan pidennys tuo 8 000–16 000 työpaikkaa vuoteen 2022 mennessä, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Kikyn työllisyysvaikutuksesta noin 40 prosenttia tulee työajan pidennyksestä, loput työllisyysvaikutukset selittyvät sosiaaliturvamaksujen ja verotuksen alentamisella.

Tutustu Etlan tiedotteeseen ja selvitykseen.

Työajan pidennyksellä on jopa yllättävän suuri työllisyysvaikutus, ja pidennys onkin olennainen asia hallituksen tavoitteelle nostaa työllisyysastetta.  

– Työajan pidennys on kiistatta parantanut Suomen kilpailukykyä ja luonut uusia työpaikkoja. Hyvän työllisyyskehityksen kierrettä ei kannata katkaista, tähdentää Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Helle.

Yritysjohtajien mukaan työajan pidennys on mm. helpottanut töiden järjestelyä, lisännyt tuotantoa ja parantanut tuottavuutta. Yritysten työllistämisedellytykset ovat parantuneet kohentuneen kilpailukyvyn ansiosta. Samoin henkilöstön koulutuspäiviä on pystytty lisäämään lisätuntien ansiosta.

Tutustu yritysjohtajien näkemyksiin tiedotteesta ja raportista Kilpailukykysopimuksen työaikaratkaisun vaikutukset vientialojen yrityksissä.