Uudistuva työmarkkina

Suomalainen työmarkkinajärjestelmä on jäänyt kilpailijamaista jälkeen. Jotta teollisuus pystyy jatkossakin työllistämään ja tuomaan hyvinvointiyhteiskunnalle välttämättömiä vientituloja, täytyy myös työmarkkinajärjestelmän uudistua vastaamaan globaalin kilpailun vaatimuksia.

Suomen on kyettävä tarjoamaan yrityksille sellaiset olosuhteet, että niistä on hyvä ponnistaa kansainvälisille markkinoille. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi verotus, lainsäädäntö, rahoitus ja työvoimakustannusten taso kannustavat yrityksiä kasvamaan, työllistämään ja yrittämään vielä kovemmin.

Työmarkkinajärjestelmän uudistamisessa tavoitteena on, että

  • Työehdoista sovitaan nykyistä enemmän työpaikoilla eli siellä, missä työ parhaiten tunnetaan.
  • Palkkaus saadaan kannustavaksi eli yleiskorotusten sijaan palkan perusteena ovat työn vaativuus, työntekijän pätevyys ja saadut tulokset.
  • Työaikajärjestelyjen lähtökohtana pitäisi olla kysyntä ja asiakkaiden tarpeet: työtä tehdään enemmän silloin, kun on kiire ja vapaat ajoitetaan hiljaisempaa kauteen.

Työmarkkinoiden häiriöttömyys on osa kilpailukykyä. Verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin Saksaan ja Ruotsiin Suomi on lakkoherkkä maa. Eritoten laittomat työtaistelut aiheuttavat yrityksille huomattavia vahinkoja suhteessa niistä seuraaviin sanktioihin.