Uudistuva työmarkkina

Suomalainen työmarkkinajärjestelmä on jäänyt kilpailijamaista jälkeen. Jotta vientiyritykset pystyisivät jatkossakin työllistämään ja tuomaan hyvinvointiyhteiskunnalle välttämättömiä vientituloja, täytyy myös työmarkkinajärjestelmän uudistua vastaamaan globaalin kilpailun vaatimuksia.

Suomen on kyettävä tarjoamaan yrityksille sellaiset olosuhteet, että niistä on hyvä ponnistaa kansainvälisille markkinoille. Työmarkkinoiden osalta tämä tarkoittaa, että rakenteiden, työehtosopimusten ja työmarkkinoiden dynamiikan täytyy olla kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla.

Työmarkkinajärjestelmän uudistamisessa tavoitteena on, että

  • Työehdoista sovitaan nykyistä enemmän työpaikoilla eli siellä, missä työ parhaiten tunnetaan.
  • Palkkaus saadaan kannustavaksi eli yleiskorotusten sijaan palkan perusteena ovat työn vaativuus, työntekijän pätevyys ja tuloksellisuus.
  • Työaikajärjestelyjen lähtökohtana pitäisi olla kysyntä ja asiakkaiden tarpeet: työtä tehdään enemmän silloin, kun on kiire ja vapaat ajoitetaan hiljaisempaa kauteen.

Työmarkkinoiden häiriöttömyys on osa kilpailukykyä. Suomi on verrattaen lakkoherkkä maa. Eritoten laittomat työtaistelut aiheuttavat yrityksille huomattavia vahinkoja suhteessa niistä seuraaviin sanktioihin. Myös poliittiset työtaistelut voivat aiheuttaa kohtuuttomia vahinkoja yrityksille, jotka voivat olla tilanteessa täysin ulkopuolisia itse riitaan nähden.