Työhyvinvointia yhteistyöllä

Työhyvinvointia yhteistyöllä

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työhyvinvointi vaikuttaa työssä jaksamiseen ja työhön sitoutumiseen. Oikeanlaisella yhteistyöllä voidaan vaikuttaa sairauspoissaoloihin ja työn tuottavuuteen.

Työhyvinvointia ei ole valmiina – se syntyy vain henkilön omista kokemuksista suhteessa hänen omaan työhönsä.

Työhyvinvointia edistetään työpaikalla johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Työsuojeluhenkilöstö, luottamusmiehet ja työterveyshuolto toimivat tärkeinä kumppaneina työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolten näkemykset työhyvinvoinnista perustuvat Työterveyslaitoksen Työkykytalo-malliin. 

Mallia hyödynnetään parhaillaan myös teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -hankkeessa. Sen tavoitteena on parantaa työhyvinvointia, eheyttää ja pidentää työuria sekä kehittää tuottavuutta.

Yritykset ovat saaneet Teknologiateollisuuden aiemmissa työhyvinvointihankkeissa merkittäviä tuloksia työhyvinvoinnin kehittämisessä. Tästä syystä työtä on haluttu jatkaa.