Työturvallisuus on osa tuloksellista yritystoimintaa

Työturvallisuus on osa tuloksellista yritystoimintaa

Työturvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien etu. Työturvallisuutta koskevat lait ja muut määräykset vaikuttavat oleellisesti työntekijöiden henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja työn sujuvuuteen työpaikoilla.

Työturvallisuuden tavoitteena on työntekijän fyysisen ja henkisen turvallisuuden ja terveyden varmistaminen työssä. Työturvallisuudesta huolehtiminen on osa tuloksellista yritystoimintaa.

Laajasti ottaen työsuojelukäsitteen piiriin luetaan:

  • työturvallisuustoiminta eli työtapaturmien torjunta ja henkinen työsuojelu
  • työpaikkaterveydenhuolto eli ammattitautien ja muiden työstä aiheutuvien sairauksien torjunta
  • työsuhdelakien valvonta eli esimerkiksi työaikaan, nuorten työntekijöiden asemaan jne. liittyvät kysymykset
  • työpaikkasuojelu, esimerkiksi palontorjunta ja väestönsuojelu
  • työsuojeluyhteistoiminta ja työsuojeluvalvonta.

 

Teknologiateollisuus ja sen työmarkkinaosapuolet ylläpitävät työsuojelua käsittelevää sivustoa Turvallinentyopaikka.fi. Sivustolta löytyy tietoa laindäädännöstä, sopimuksista ja ohjeista.

Työturvallisuus on keskeinen yritysturvallisuuden osa. Asiaa käsitellään laajemmin tällä sivustolla kohdassa Yritysturvallisuus. Osiosta löytyy myös yritysturvallisuuden itsearviointityökalu.