Yritysturvallisuuden itsearviointi

Yritysturvallisuuden itsearviointi

shutterstock_744221179.jpg
Yritysturvallisuuden itsearviointityökalu on apuväline, jonka avulla voidaan arvioida yritysturvallisuuden tilaa.

Itsearviointityökalu sisältää toteamia/näkökohtia yritysturvallisuuden keskeisimmistä osa-alueista, ja yritys voi peilata niitä omaan toimintaansa. Kyselyssä esitetyt seikat ovat yleisluontoisia mutta samalla kuitenkin keskeisiä yritysturvallisuutta arvioitaessa. Miksi huomioida? -osio selventää, miksi kyseinen asia on tärkeä.

Mikäli yrityksen vastaus sijoittuu Vaatii paljon kehittämistä -sarakkeeseen, kyseistä toimintaa on syytä arvioida ja aloittaa sen kehittäminen.

Jos vastaus taas sijoittuu Vaatii vähän kehittämistä -sarakkeeseen, tilanteen tunnistamista kannattaa vielä systematisoida ja varmistaa, että kaikki seikat on otettu huomioon.

Tavoitteena on tietenkin saada mahdollisimman monet vastaukset sarakkeeseen Asia on kunnossa, jolloin yritys voi keskittyä toimintamallin ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen.

Tutustu itsearviointityökaluun täällä!