Yritysturvallisuutta pitää johtaa

Yritysturvallisuutta pitää johtaa

mies ja nainen
Yritysturvallisuuden kehittäminen edellyttää johtamista monilla osa-alueilla. Keskeisiä alueita ovat mm. työ- ja henkilöturvallisuus, tieto- ja kyberturvallisuus, liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä tilojen, tuotteiden ja toimintojen turvallisuus.

Miten urakan voi aloittaa?

Yritysturvallisuutta on tietenkin pohdittava ennen kuin ongelmat ovat käsillä. Millaisia riskejä yritys voi kohdata? Voiko niitä poistaa? Miten niihin varaudutaan? Millaista osaamista tarvitaan? Jne. Arvioinnin jälkeen tarvitaan tavoitteet,  jotka ovat mielellään numeerisia ja realistisia. Jos tavoitteeksi asetetaan esimerkiksi nolla tapaturmaa, sen saavuttamiseksi tarvitaan muitakin tavoitteita ja mittareita.

Tavoitteet ja toimenpiteet on hyvä kirjata suunnitelmaksi, jonka avulla tilanneta voidaan seurata. Suunnittelu ja tavoitteet eivät yksin riitä. Tarvitaan määrätietoista johtamista ja koko henkilöstön saamista mukaan turvallisuuden kehittämiseen.

Liikkeelle päästäksesi voit arvioida yritysturvallisuuden tilan Turvallisuuden itsearviointityökalulla sekä Riskienarvointi-mallipohjalla.

Kehitä osaamista, osallista ja sitouta

Henkilöstöllä on keskeinen rooli turvallisuuden kehittämisessä, sillä heillä on yleensä paras näkemys oman työnsä riskeistä. Osallistaminen parantaa myös sitoutumista turvallisuuden kehittämiseen. Kun turvallisuudesta huolehtiminen on arkinen yhteinen asia, kyky kohdata kriisejä paranee ja niistä selvitään mahdollisimman vähin vaurioin. Myös henkilöstön tuottavuus ja työhyvinvointi paranevat.

Myös turvallisuusohjeistus on tärkeää laatia yhdessä, jolloin ohjeiden omaksuminen on helpompaa ja niistä tulee osa omaa työtä. Ohjeiden tulisi olla mahdollisimman selkeitä ja helppolukuisia, jotta henkilöstöllä riittää kiinnostusta niihin perehtymiseen.

Lisäksi tarvitaan koulutusta ja aika ajoin asioiden kertaamista. Mikäli henkilöstö ei saa asianmukaista koulutusta, on turha vaatia sen paremmin työkoneen kuin turvallisuusohjeidenkaan hallitsemista.

Henkilöstön osallistamiseksi on käytettävissä digitaalinen Yritysturvallisuuspeli.

Viestintä ja dokumentaatio kuntoon

Yrityksellä on myös tilanteita, jotka vaativat turvallisuusasioiden viestintää organisaation ulkopuolelle kuten viranomaisille tai asiakkaille. Yrityksessä on hyvä pohtia, miten dokumentointi ja viestintä järjestetään, jotta erityisesti erityis- ja kriisitilanteista selvitään mahdollisimman pienillä vaurioilla.

Tutustu tarkemmin yritysturvallisuuden osa-alueisiin

Jokaisen osa-alueen alle on koottu teeman liittyviä käytännönläheisiä vinkkejä ja linkkejä tietolähteille.