Hyvinvoinnin ja työpaikkojen turvaaminen koronakriisissä vaatii suoraa tukea

Hyvinvoinnin ja työpaikkojen turvaaminen koronakriisissä vaatii suoraa tukea

laskin

Suomen hyvinvointi on aina riippunut viennin menestyksestä. Tämä pätee myös koronakriisistä toipumisessa. Jotta finanssikriisin jälkeinen heikon kasvun kausi ei toistu, vientiyritykset on pidettävä hengissä ja varmistettava niiden kilpailukyky ja työpaikat kaikin keinoin. Teknologiateollisuuden jäsenkyselyjen mukaan koronan aiheuttama talouskriisi syvenee vientiyrityksissä voimakkaasti kolmannella vuosineljänneksellä.

Teknologiateollisuus esittää hallitukselle seuraavia nopeita toimia:  

 • Elinkelpoisille yrityksille on myönnettävä suoraa tukea. Vientiteollisuuden yritysten pahin vaihe on vasta edessä, ja työpaikkojen pitämiseksi tarvitaan hallitukselta lisätoimia.   

 • Tässä vaiheessa on varauduttava jopa 3–5 miljardin euron suoriin tukiin, tukien lisäämiseksi on tarvittaessa oltava valmius.

 • Työlainsäädännön määräaikaisia joustoja ja työttömyysturvan tilapäisten muutosten voimassaoloa on jatkettava 31.12.2020 saakka, kuten työmarkkinajärjestöt 18.3.2020 sopivat.  

 • Valtion tulee rahoittaa lomautusajalta maksettavien työttömyyspäivärahojen peruspäivärahaa vastaava osuus 4/2020-12/2022.  

 • Valtion tulee ottaa vastattavakseen työnantajan sairausvakuutusmaksu ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 6-12/2020.   

 • Mahdollisuuksia sijoittaa vuosiloma lomakauden ulkopuolelle on laajennettava ja lyhennettävä vuosiloman ilmoitusaikaa. 

 • Otetaan koronan vasta-ainetestit työterveyshuollon piiriin 31.12.2020 saakka. Vasta-ainetestit rahoitetaan työterveyshuollossa siten, että työnantaja maksaa 25 prosenttia ja loput 75 prosenttia tulevat Kelan työterveyskorvauksista.

 • Toteutetaan rajoitusten hallittu purku sekä turvallisen työn, kuluttamisen ja liikkumisen mahdollistaminen.  

 • Otetaan käyttöön laaja testaaminen, aktiivinen jäljitys, eristys sekä turvallisen työn mallit julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

 • Teollisuuden tuotannon ja huollon kannalta elintärkeän työvoiman liikkuvuus rajojen yli tulee palauttaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden.  

 • 90 päivän maassaoloajan pidentäminen EU:n ulkopuolisille työtekijöille.   

 • Migri jatkamaan hakemusten käsittelyä, jotta ei synny ruuhkaa kriisin loppuessa.

 • Mahdollistettava verojen maksun lykkäys.   

 • Helpotetun maksujärjestelyn piiriin on luettava 31.12.2020 mennessä erääntyvät verot (nyt 31.8.2020). Viivästyskoron lasku yhteen prosenttiin (1 %).

 • Alkuvuoden aikana maksettujen verojen palautus.

 • Business Finlandin veturiyritysohjelman rahoitus tulee kolminkertaistaa 180 miljoonaan euroon. Perusteena ohjelman hakuun tulleet 25 korkeatasoista hakemusta, joista vain kolme pystytään rahoittamaan tämän vuoden budjetista. Nyt pitää panostaa tulevaisuuden kilpailukykyyn.

 • Suojavarusteiden hankinta ja kotimaisen valmistuksen jatko on turvattava.
   

Lisätiedot:
Jaakko Hirvola, toimitusjohtaja, puh. 0400 633 751 
Minna Helle, työmarkkinajohtaja, 050 341 4884 
Laura Juvonen, kasvu ja osaaminen, 40 589 6263 
Matti Mannonen, innovaatiot ja talous, 040 544 7047
Helena Soimakallio, kestävä kehitys, 040 550 7706