Kuntavaalit 2021: Hankitaan viisaasti!

Kuntavaalit 2021: Hankitaan viisaasti!

viisaat julkiset hankinnat
Kuntien tekemien julkisten hankintojen (ostetut tuotteet ja palvelut) arvo on vuosittain yli 20 miljardia euroa. Meidän on viisasta käyttää verovaramme ratkaisuihin, jotka ovat toimivia, kestäviä ja tehokkaita. Viisaassa julkisessa hankinnassa katsotaan hankinnan koko elinkaarta. Ostohinta ei yksin määrää ja uusiakin ideoita saa tarjota.

 

Viisaammat hankinnat ovat palvelus…

…kuntalaisille ja veronmaksajille
…ympäristölle ja ilmastolle
…Suomen taloudelle ja yrityksille

Veronmaksajan rahoille parempaa vastinetta

  • Ostetaan uusia ratkaisuja, ei aina samoja vanhoja tuotteita ja palveluja.
  • Annetaan yrityksille mahdollisuus tarjota myös uusia ideoita ja parempia vaihtoehtoja.
  • Halpa ostaa, kallis korjata? Ostohinta ei saa olla ratkaisevin!

Kaupungeilla on paljon erilaisia kiinteistöjä, kuten päiväkodit, koulut, hallintorakennukset tai terveyskeskukset. Kesällä niitä viilennetään, talvella lämmitetään. Eräs kaupunki halusi säästää energiaa ja rahaa. Innovaatiokilpailussa yritys ideoi sovelluksen, jossa ihmisillä on mahdollisuus kertoa saman tien, onko heillä kaupungin tiloissa oleskellessaan liian kylmä tai kuuma. Nämä tulokset yhdistettynä älykkäisiin termostaatteihin säästävät energiaa – ja kaikilla on mukava lämpötila oikeaan aikaan.

Ympäristö, ilmasto ja kuntalaiset kiittävät

  • Palveluja ja tuotteita ostettaessa painotetaan kestävyyttä ja koko elinkaaren kustannuksia.
  • Otetaan hankinnan arvioinnissa huomioon pitkän aikavälin hiilijalanjälki.
  • Ratkaistaan innovaatioilla kuntalaisten haasteita.

Aina ei tarvitse etukäteen edes tietää, mikä on hankinnan kohde. Kaupunki halusi vähentää ympäristöhaittoja, joita syntyi lumen kippaamisesta mereen. Innovaatiokilpailun pohjalta syntyi useita täysin erilaisia ratkaisuja, joita lähdettiin kehittelemään: käytetään esimerkiksi tekoälyä optimoimaan kuormureiden reittejä taikka puhdistetaan lumesta epäpuhtaudet pois, jotta ne eivät saastuta merivettä.

Suomen talous ja paikallinen elinkeinoelämä hyötyvät

  • Kannustetaan yrityksiä ja kuntia kehittämään uusia suomalaisia tuotteita ja ratkaisuja.
  • Käytetään verorahat tavalla, joka synnyttää uutta elinvoimaa ja työpaikkoja.
  • Kotimaiset laatutuotteet pärjäävät reilussa kilpailuasetelmassa.

Suomi on monelle yritykselle kotimarkkinan lisäksi referenssimarkkina vientiä varten. Kun tuotetta tai ratkaisua käytetään ensin täällä, sitä on helpompi myydä maailmalla. Näin saadaan vientituloja, joilla rahoitamme yhteiskunnan toimintoja. Toimivat kotimarkkinat vilkastuttavat paikallista elinkeinoelämää ja houkuttelevat myös uusia tulokkaita.

 


Kun hankintoja tehdään innovatiivisesti ja uudella otteella, on riski, että joissakin tapauksissa ei onnistuta täydellisesti. Siksi tarvitsemme Suomeen riskejä tasaavan vakuutuksen kunnille. Jos hankinnassa ei onnistuta, riskeiltä on suojauduttu. Siksi tarvitsemme valtakunnan tasolla päätöksen riskienjakomallin käyttöönotosta. Myös hankintoja tekevien koulutukseen ja osaamiseen tarvitaan panostuksia.


Hankitaan viisaasti -esite (pdf)

Lisätiedot:

Heikki Kuutti Uusitalo
Innovaatiopolitiikan päällikkö
puh. 050 302 8246

Teknologiateollisuus ry