RTECO – Reaaliaikatalouden ekosysteemit

RTECO – Reaaliaikatalouden ekosysteemit

rteco.jpg
Reaaliaikataloudessa kaikki talouden transaktiot perustuvat digitaaliseen rakenteiseen tietoon ja sen käsittelyyn. Tämä mahdollistaa automaation ja robotisaation sekä samalla merkittävän tuottavuuden kasvun niin yrityksissä kuin julkisessa hallinnossa. Tiedon reaaliaikaisuus antaa myös yrityksille mahdollisuudet tehdä päätökset ajantasaisen tiedon perusteella.

Reaaliaikatalouden ekosysteemisen tavoitteena on parantaa suomalaisten yritysten toimintaympäristöä ja edistää digitalisaatiota:

 • Rakenteinen taloustieto tuottaa merkittäviä säästöjä yrityksille ja julkiselle hallinnolle taloustiedon käsittelyssä.
 • Rakenteisen tiedon käsittely voidaan automatisoida. Tämä vähentää yritysten hallinnollista taakkaa, mm. viranomaisilmoituksissa.
 • Automaattinen taloustiedon käsittely mahdollistaa myös uusien digitaalisten palvelujen laajamittaisen kehittämisen ja tarjoamisen markkinoille.
 • Suomessa toteutetut ja koestetut digitaaliset palvelut tuovat vientimahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.
 • Ekosysteemiyhteistyöllä pystytään luomaan talouden digitalisaatiolle perusta, jota kukaan toimijoista ei voi rakentaa yksin.

RTECO-hankekokonaisuuden tavoitteena on käynnistää ja viedä käytännön toteutuksiksi ekosysteemejä, jotka edistävät rakenteisen taloustiedon käsittelyä. Tavoitteena on nostaa merkittävästi suomalaisten yritysten digitalisaation tasoa ja tukea nopeaa liiketoimintaympäristön muutosta.

RTECO-hankekokonaisuus

eKuitti – eroon paperikuiteista

eKuitti-ekosysteemissä luodaan toiminnalliset ja tekniset mallit, joilla päästään eroon maksamisen yhteydessä syntyvistä paperikuiteista. Näin voidaan siirtyä rakenteisen kuittitiedon hyödyntämiseen yritysten talousjärjestelmissä, kuten matka- ja kuluhallintajärjestelmissä ja ostojärjestelmissä. Tämä säästää vuositasolla noin 800 miljoonaa euroa yritysten työkustannuksia. Tavoitteena on myös saada aikaan palveluntarjontaa, jossa kuluttajien kuitit ovat varastoituna sähköisessä palvelussa kuluttajan eri tarpeita varten.

Mitä ekuitti-ekosysteemillä ratkaistaan?

eKuitti-ekosysteemin toimijoiden toteuttamat ratkaisut mahdollistavat tilanteen, jossa rakenteinen eKuitti poistaa kirjanpitovelvollisilta tarpeen kuittien säilyttämiseen paperimuodossa ja lopettaa tietojen manuaalisen syöttämiseen taloushallintojärjestelmiin.

Rakenteinen eKuitti poistaa myös kuluttajilta tarpeen kuittien säilyttämiseen paperimuodossa. Kuluttaja ottaa sen sijaan käyttöön kuittipalvelun, josta hän tarvittaessa löytää haluamansa kuitin, esim. takuukuitin.

Sekä yrityksille että kuluttajille voidaan kuittitiedon perusteella tarjota kiinnostavia lisäpalveluja hyödyntämällä yksityiskohtaista kuittitietoa tai yhdistämällä kuittitietoa johonkin muuhun tietoon. Tälle alueelle odotamme syntyvän paljon uusia innovatiivisia palveluja.

Esimerkkejä ekuitin hyödyntämistä

 • eKuitit tallessa ja helposti löydettävissä kuittiarkistosta. Paperikuittien säilyttämisestä tai niiden kuvaamisesta voidaan luopua. Paperisten kuittien tekstin säilyminen on myös koettu ongelmalliseksi useissa tapauksissa.
 • Takuukuitit tallessa ja helposti löydettävissä.
 • eKuittien tiedon hyödyntäminen osana muuta tietoa on tärkeä ominaisuus. Yritykset ja kuluttjaat voivat analysoida ostoksiaan.  Tietoa voidaan toimittaa edelleen vaikkapa vakuutustapahtuman korvausprosessiin, mahdollisesti tulevaisuudessa myös verohallinnolle.
 • Kuitti-prosessin hyödyntäminen on myös mahdollista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että myyjäorganisaatio voi takaisinkutsua viallisen tai vaarallisen tuotteen ostajalle kohdistetulla mobiiliviestillä. Myyjäorganisaatio voi myös kerätä asiakaspalautetta kohdennetummin tuotteisiin tai palveluihin liittyen mobiiliviestien avulla. Ostaja voi hyödyntää eKuitti-toiminnallisuutta siirtymällä yhden kuittirivin kautta tuotteen käyttöohjeeseen, alkutuottajatietoihin tai muihin mobiilikanavan kautta ohjattuihin palveluihin.
 • eKuitin avulla hyvä asiakastuntemus on mahdollista. Ostajan niin halutessa myyjäorganisaatio voi liittää asiakkaan omaksi kanta-asiakkaakseen ja sitä kautta tarjota asiakkaalle erityisetuja tai tietoja myyntiorganisaation tuotteista tai palveluista.
   

Tutustu eKuitin käyttöönoton ja palveluiden kehittämisen tekniseen ja toiminnalliseen ohjeistukseen. 
 

EKUITTI-EKOSYSTEEMIN YHTEYSHENKILÖT:

eKuitti / toiminnallinen ryhmä, Pirjo Ilola, valtiokonttori, etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi  +358 45 657 7877

eKuitti / tekninen ryhmä, Devinder Singh, Sekho Brothers Oy etunimi.1sukunimi@gmail.com +358 40 558 9804
 

EKUITTI-EKOSYSTEEMISSÄ MUKANA OLEVA TAHOT:

Digitaalinen tilinpäätös SisuID
Bisnode Finland Oy Aktia Pankki Oyj
Digital Living International Oy CSC Finland Oy
Fennoa Oy Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Nordea Bank Ab DNA Oyj
Patentti- ja Rekisterihallitus Elisa Oyj
Talenom Oyj Enfuce Financial Services Oy
TIEKE  Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry  Finanssiala ry
Verohallinto Finnair Oyj
  Kesko Oyj
  Nets Branch Norway
  Nordea Bank Ab
  OP Osuuskunta
  Pekka Honkanen Oy
  POP Pankki
  Posti Oy
  Signicat AS
  Silta Oy
  Solita Oy / Palmu
  Solteq Oyj
  Suomen Asiakastieto Oy
  Tampereen yliopisto
  Terveystalo Healthcare Oy
  Yleisradio Oy

eKuitti-ekosysteemi on avoin kaikille kiinnostuneille toimijoille. Jos haluat mukaan vaikuttamaan eKuitti-toimintaan Suomessa, ilmoittaudu hankejohtaja Markku Örnille: markku.orn@teknologiateollisuus.fi , +358 50 55 67 032.

eYritys-ekosysteemi

eYritys-ekosysteemi rakentaa digitaalista yritystä parantamalla yritysten hallinnon, liiketoiminnan, kasvun ja rahoituksen automatisoinnin edellytyksiä. Kun tarvittavat tiedot ovat digitaalisesti ja automaattisesti saatavilla, yritysten kasvu ja rahoitus tehostuvat. Ekosysteemin tavoitteena on tehdä Suomesta maailman paras paikka perustaa ja pyörittää yritystä sekä kasvaa ja saada rahoitusta.

eYritys-ekosysteemi edistää kokeilujen ja pilottien kautta seuraavia kolmea merkittävää digitalisaation mahdollistajaa:

1. Reaaliaikainen taloushallinto toteutuu yhteisillä talouden rakenteisilla tietomalleilla / rakenteisella talousdatalla, kuten TALTIO, Tilinpäätös 2.0, eKuitti, verkkolasku ja myös viranomaisrekisterien avoimilla rajapinnoilla.

2. Digitaalinen rahoitus ja kasvu toteutuvat digitaalisilla osakerekistereillä ja omistajarekisteripalveluilla ja reaaliaikaisilla digitaalisilla varallisuuden ratkaisuilla.

3. Datatalous, digitaalinen identiteetti ja tiedon luvitus mahdollistavat tiedon jakamisen ja myymisen dataoperaattoreiden tietotuotteina ja tiedon yhdistämisen ja käytön eri tiedon tarvitsijoilla. Tiedon jakaminen edellyttää yrityksen ja käyttäjän digitaalista identiteettiä ja digitaalisia luvituskäytäntöjä, joita tullaan kokeilemaan osana digitaalinen yritys -ekosysteemiä.

 

Mitä digitaalinen yritys tarkoittaa yrityksille, julkiselle sektorille tai koko yhteiskunnalle?

Yrityksille

 • Yritys perustetaan ja aloittaa toimintansa päivässä.
 • Yritysten taloushallinto automatisoituu ja yrityksen data on omissa käsissä. Mahdollistaa 365 näkymän yrityksen talouteen.
 • Yrityksen rahoitus ilman paperisotaa.
 • Ei erillistä raportointia eri viranomaisjärjestelmiin ja lakisääteiset velvoitteet automatisoitu.
 • Digitaaliset vakuutukset ja työterveys.
 • Automatisoitu yrityskauppa ja sukupolven vaihdos.

 

Julkiselle sektorille

 • Rekisteripäivitykset suoraan markkinatoimijoilta.
 • Omistus ja taloustiedot viranomaisten käytössä.
 • Verotuksen läpinäkyvyys ja harmaan talouden väheneminen.
 • Ei manuaalista valvontatyötä.
 • Sähköiset lupamenettelyt ja digitaaliset yrityspalvelut.
 • Julkisen sektorin rahoituksen automaatio.

 

Uusia mahdollisuuksia

 • Datatalous käynnistyy ja mahdollistaa datan saatavuuden helposti ja luo reaaliaikaisen markkinadatan.
 • Yritysten arvonmääritys reaaliaikainen ja helposti saatavissa.
 • Tase ja varallisuus voidaan digitalisoida.
 • Tietojohdettu yritystalous ja kansantalous.
 • Tokenisoitu rahoitus ja vakuutus.
 • Globaali rahoitus ja kansainvälinen kaupan infrastruktuuri sekä maailmankauppa ilman rajoja.
 • Yrityksen globaali identiteetti

MUKANA OLEVAT YRITYKSET JA ORGANISAATIOT:

Aditro Public Oy
Administer Oy
Antell-Ravintolat Oy 
Arantio Oy
BusPay Oy
CGI Suomi Oy 
Diafora Oy
Eficode Oy
eTasku Solutions Oy
Fazer Food Services Oy
Fennoa Oy
Finanssiala ry
Finnair Oyj
Fujitsu Finland Oy
Kesko Oyj
Klever Ab Oy
Kunnan Taitoa Oy
Neste Oyj
Nordea Bank Ab
Numware Oy
OP-Palvelut Oy
Opuscapita Group Oy
Rantalainen-Yhtiöt Oy
Ravintolakolmio Oy
Restel Oy
S-Business Oy
SEB Kort Bank AB
Sekho Brothers Oy / Kuttilompakko
Sodexo Oy
Solita Oy
Stockmann Oyj Abp
Suomen Taloushallintoliitto ry 
Suomen Tilaajavastuu Oy
Taimer Oy
Taksi Helsinki Oy
TIEKE  Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry
Tieto Finland Oy
Timer Group Oy
Valtiokonttori
Verifone Finland Oy
Verohallinto
Viestintävirasto / Lippu-hanke 
Visma Enterprise Oy
Visma Solutions Oy

 

Liitto-organisaatiot

Finanssiala ry,  Kaupan liitto ry,  Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry,  Teknologiateollisuus ry

Molemmilla ekosysteemeillä on omat suunnitelmansa, tavoitteensa ja ohjausmekanisminsa. Niihin osallistuu laaja joukko yrityksiä ja julkisen hallinnon organisaatioita. Ekosysteemejä ohjataan myös RTECO-hankekokonaisuuden tasolta, koska monipuolisen verkoston toiminnan kannalta on tärkeää, että ekosysteemit toteuttavat yhteisiä tiedon välittämiseen ja standardeihin liittyviä asioita samalla tavalla.

RTECO-hankekokonaisuuden toimintaa ohjaa ohjausryhmäRTECO-foorumi osallistuu laajamittaiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja hankkeen tavoitteiden edistämiseen omissa verkostoissaan. 

RTECO-ohjausryhmä

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Juho Aavasmäki

Digital Living International Oy

Pirkka Frosti

Teknologiateollisuus ry

Marja Hamilo

Why-Advisory Oy

Bo Harald

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Jari Konttinen

Verohallinto

Tarja Rautio

Valtionvarainministeriö

Olli-Pekka Rissanen

Patentti- ja rekisterihallitus

Liisa Räsänen

Euroclear Finland Oy

Anu Saarinen

Suomen Taloushallintoliitto ry

Antti Soro

RTECO-hankejohtaja

Markku Örn

RTECO-foorumi

Finanssiala ry

Kaupan liitto ry

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Rakennusteollisuus RT ry

Suomen Taloushallintoliitto ry

Teknologiateollisuus ry