Kestävää kasvua kiertotaloudesta

Kestävää kasvua kiertotaloudesta

Kiertotalous on ratkaisu globaaliin resurssiniukkuuteen. Uudenlaiset liiketoimintamallit sekä digitalisaatio tarjoavat mahdollisuuden kestävälle kasvulle.

Kiertotalousajattelu on pitkällä suomalaisessa teknologiateollisuudessa. Prosessit suunnitellaan siten, että hukkaa ei synny ja tuotteet ja materiaalit sekä niiden arvo säilyvät tai jopa kasvavat kierrossa. Kierrätettävät materiaalit ja raaka-aineet korvaavat luonnosta saatavat uudet raaka-aineet.

Kiertotalous lähtee jo suunnittelusta. Pitkäikäiset tuotteet on voitava pitää kierrossa koko niiden elinkaaren ajan. Kemikaalilainsäädäntöä tulee kehittää niin, että se huomioi todellisen riskin eikä estä turvallisia kiertoja. Jätehierarkian tulisi tunnustaa eri materiaalivirtojen kierrätettävyys ja huomioida niin uudelleenkäyttö kuin energiana hyödyntäminen nykyistä paremmin. Pitkät globaalit toimitusketjut edellyttävät tiedonhallinnan osalta globaaleja ratkaisuja.

Kiertotaloutta edistetään parhaiten markkinaehtoisesti. Kokeilukulttuurin vahvistamisella ja vapaaehtoisilla sitoumuksilla autetaan yrityksiä hallitsemaan uusiin toimintatapoihin liittyviä riskejä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä luodaan uusia, kiertotaloutta tukevia ratkaisuja ilman tarvetta lisätä kansallista lainsäädäntöä. Sääntelyn tarkoitus on mahdollistaa ja vauhdittaa kiertotaloutta, ei estää sitä. Lainsäädäntö tukee parhaiten kiertotalouden mahdollisuuksia, kun turhat esteet on poistettu.

  • Kiertotaloutta voidaan vauhdittaa vahvistamalla tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita sekä luomalla kannustava ja ketterä toimintaympäristö uusille liiketoimintamalleille ja kiertotaloutta tukevien markkinoiden kehittymiselle. TKI-rahoitusta kasvattamalla mahdollistetaan kokeiluja, neuvontaa sekä tukea demonstraatiohankkeille. Luodaan toimivat ja tasa-arvoiset raaka-ainemarkkinat sekä edistetään kiertotaloustavoitteiden saavuttamista myös julkisten hankintojen kautta.

Tutustu kiertotalousviesteihimme vaalikaudelle 2019-2023.

ymparisto_kiertotalous_vastuullisuus_22032018_002.jpg

Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuuteen on Teknologiateollisuuden ja Sitran toteuttama suomalaisille valmistavan teollisuuden pk-yrityksille räätälöity kiertotalouden liiketoimintamallien kehitysohjelma.

Lindell Pirita

Asiantuntija, kestävä kehitys
Kestävä kehitys
040 538 8799